Fem anledningar till att bygga fler solcellsparker

Både Energimyndigheten och Svenskt Näringsliv har i olika utredningar kommit fram till att Sverige i framtiden kommer ha en elförbrukning på 190–200 TWh per år. För att möta efterfrågan ser EnergiEngagemang solcellsparker som ett utmärkt komplement till dagens energikällor.
– Solenergi går snabbt att bygga ut och kan effektivt avlasta elnätet, säger Jonas Weissglas, marknadschef på EnergiEngagemang som nyligen byggt Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs.

Solenergi i allmänhet, och storskalig solenergi i synnerhet, ar en mycket viktig roll i att stärka upp det svenska energisystemet. Genom att bygga ut solcellsparker kan Sverige möta den stigande efterfrågan som ett komplement till de etablerade energikällorna. – Vi tycker det är viktigt att se solenergi som ett marknadsmässigt komplement snarare än att klassa det som en alternativ energikälla. Utbyggnadstakten runt om i världen visar på att solenergin är att räkna med, säger Jonas Weissglas och listar upp fem tydliga fördelar:

 1. Snabbt och billigt att bygga
  Att bygga en större solcellspark tar cirka ett år, inkluderat tid för förberedelser. I jämförelse med många andra energikällor är solenergi den snabbaste energikällan att bygga. Den korta tiden bidrar även till att kostnaden för byggnationen är relativt låg.
 2. Producerar när vi förbrukar
  Allt från fabriker till kontor och skolor som går igång på morgonen när solen stiger upp, stänger ner igen när solen går ner. Eftersom vi människor är igång under dygnets ljusa timmar stämmer alltså solenergins produktionskurva mycket väl överens med kurvan över elförbrukningen.
 3. Producerar när kärnkraften har revision
  Vanligtvis brukar kärnkraftverkens reaktorer stänga ner under sommarmånaderna för planerade revisionsstopp. Det är också på sommarhalvåret som solceller av naturliga skäl producerar som mest energi. Med mer solenergi kan man avlasta elnätet bättre när kärnkraftverken inte producerar lika mycket.
 4. Producerar när det inte blåser
  Vid högtryck på sommaren producerar solenergin maximalt med energi. Detta sammanfaller oftast med när det blåser minimalt. Under vår och höst-månaderna när det blåser mycket är vindkraft effektivt och producerar mycket energi. Solenergi är ett bra komplement som producerar när vindkraften inte gör det.
 5. Sparar energi i vattenmagasinen
  Precis som sol- och vindkraft är vattenkraft väderberoende. Ju mer nederbörd desto bättre. När somrarna är torra är det bra att kunna spara på de resurser som finns. Med en utbyggnad av solenergi är det möjligt att spara på vatten i magasin och dammar till vintern.
Fler företag kommer framöver att äga sin energiproduktion

I samarbete med HSB Södermanland har EnergiEngagemang nyligen invigt en solcellspark i Strängnäs – ett initiativ som Jonas Helander tycker att fler borde ta.
– Företag som väljer att bygga solcellsparker bidrar aktivt till att snabba på utbyggnaden av ny fossilfri energiproduktion. Att kunna äga sin egen energiproduktion är idag vanligt i Europa och att det även kommer bli så i Sverige ser jag som en naturlig utveckling.

Genom att komplettera vind- och vattenkraften med solenergi utnyttjar vi alla väderlekstyper och kan stabilisera elproduktionen över hela året. Idag kommer cirka 0,5 procent av elnätet från solenergi men det finns utrymme att bygga ut 20 gånger mer än vad som finns idag.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?