EU tar initiativ til raskt å fase ut russisk fossil energi – Solenergi er en viktig del av løsningen

I forrige uke la EU-kommisjonen frem et forslag, kalt RePowerEU, med mål om å fase ut avhengigheten av russisk fossil energi og raskt fremskynde overgangen til grønn energi.

I 2020 utgjorde fornybar energi 22 % av EU-landenes energiforbruk. Nå heves målet for fornybar energi innenfor EU fra 40 % til 45 %, noe de fremfor alt ønsker å oppnå ved å øke andelen energi fra sol og vind. Allerede i 2025 ønsker de å doble kapasiteten fra solkraft for å nå 600 GW solkraft innen 2030.

EUs solenergistrategi

Som en del av REPowerEU har EU utviklet en spesiell solenergistrategi for å øke konstruksjonshastigheten for solenergi på både tak og grunn. Grunnen til at EU gjør solenergi til en så sentral del av energiomstillingen er at det er den energitypen som er både raskest og billigst å bygge ut.

Kort fortalt består strategien av fire deler, som alle tar sikte på å akselerere utplasseringen av grønn energi og dermed bryte ut av avhengigheten av russisk naturgass og olje:

  • Forenkle beslutningsprosessen slik at det blir enklere å bygge ut sol- og vindenergi i større skala
  • Gjør det obligatorisk å installere solcellepaneler på alle kommersielle og offentlige eiendommer på over 250 kvm som er bygget fra 2026. I 2029 vil det også være påbudt for boligbygg.
  • Sikre tilgjengeligheten av dyktig arbeidskraft for å møte utfordringen med å produsere og distribuere solenergi over hele EU
  • Tilrettelegge for utvikling og produksjon av solceller i Europa gjennom European Solar PV Industry Alliance

Regneeksempler har vist at takinstallasjoner av solceller alene vil kunne dekke nærmere 25 % av EUs totale energiforbruk, som alene er mer enn andelen naturgass som forbrukes i dag. Men langt fra alle tak er optimale å montere på, her kommer solcelleparker inn som et viktig komplement. Det er ingen tvil om at solenergi vil være en viktig del av Europas fortsatte energiforsyning og en stor del av løsningen på dagens energikrise. Det er en spennende utfordring foran oss som EnergiEngagemang er klar til å ta fatt på.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?