EU tar initiativ för att snabbt fasa ut rysk fossil energi – Solenergi viktig del av lösningen

EU-kommissionen presenterade i förra veckan ett förslag, kallat RePowerEU, med syfte att fasa ut beroendet av rysk fossil energi och snabbt påskynda omställningen till grön energi.

År 2020 stod den förnybara energin för 22% av EU-ländernas energikonsumtion. Nu höjs målet för förnybar energi inom EU från 40% till 45% vilket man framför allt vill nå genom att öka andelen energi från sol och vind. Redan 2025 vill man dubblera kapaciteten från solel för att sedan 2030 nå 600 GW solel.

EU Solar Energy Strategy

Som en del i REPowerEU har EU tagit fram en särskild solstrategi för att öka takten på byggandet av solenergi på både tak och mark. Anledningen att EU ger solenergi en så central del i energiomställningen är att det är det energislag som är både snabbast och billigast att bygga ut.

Kortfattat består strategin av fyra delar, som alla syftar till påskynda utbyggnaden av grön energi och på så sätt lösgöra sig från beroendet av rysk naturgas och olja:

  • Förenkla beslutsprocessen så att det blir enklare att bygga ut sol- och vindenergi i större skala
  • Göra det obligatoriskt att installera solpaneler på alla kommersiella och offentliga fastigheter på över 250 kvm som byggs från 2026. 2029 blir det obligatoriskt även för bostadshus.
  • Säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft för att möta utmaningen att producera och distribuera solenergi i hela EU
  • Underlätta utveckling och produktion av solceller i Europa genom European Solar PV Industry Alliance

Räkneexempel har visat att enbart takinstallationer av solceller skulle kunna täcka upp för nära 25% av EU:s totala energiförbrukning, vilket bara det är mer än andelen naturgas som konsumeras idag. Men långt ifrån alla tak är optimala att installera på, här kommer solcellsparker in som ett viktigt komplement. Att solenergi kommer att vara en viktig del av Europas fortsatta energiförsörjning och en stor del av lösningen på dagens energikris råder ingen tvekan om. Det är en spännande utmaning som ligger framför oss som EnergiEngagemang står redo att ta sig an.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?