Agrivoltaics – et webinar om hvordan solcelleparker kan sameksistere med landbruk

Solenergi, som er den energitypen som er både raskest og billigst å bygge, har et enormt potensial til å bidra til et mer stabilt strømmarked med pressede strømpriser. For at dette skal skje i raskt tempo, må det imidlertid bygges større solparker på land, noe som har skapt debatt om hvordan jord i Sverige skal brukes og hva som har høyest prioritet – jordbruk eller solcellebruk?

Generelt brukes ikke høyproduktive arealer til å etablere solparker, men dersom en park skulle etableres på arealer som egner seg for landbruk, vil det måtte innebære et valg mellom ulike bruksområder.

Gjennom Eco- og Agrivoltaics får solfarming og landbruk samhandle. Det kan være ved å dyrke jorden, ha dyr på beite i solcelleparken, eller arbeide for å styrke det biologiske mangfoldet.

For at flere skal få muligheten til å oppdage mulighetene for dette, arrangerer vi et webinar 9. desember hvor vi har invitert bransjekolleger fra både strømselskaper og forskningsverden til sammen å gi et bilde av hvordan det ser ut i dag og hva vi kan forvente i fremtiden.

Lina Cole, som jobber som prosjektleder for høring og tillatelser i EnergiEngagemang, vil blant annet fortelle om konseptene Agrivoltaics og Ekovoltaics. Sorter forskjellene og ta en titt på hva du bør tenke på og hvilke vanskeligheter og muligheter som finnes i begge alternativene.

Under webinaret vil du også få mulighet til å lytte til Tora Råberg, utdannet hortolog, som også har en doktorgrad i agronom. Hun er ansatt som forsker ved RISE – Forskningsinstitutet i Sverige, hvor hun blant annet jobber med å finne løsninger for bærekraftig matproduksjon.

– Jeg har lenge vært interessert i dyrking i agroskogbruk og permakultursystemer for blant annet å produsere mat. En viktig del av disse teknikkene innebærer å lage matproduksjon som fungerer i skygge, halvskygge og lange perioder med fullt sollys. Det har gjort meg interessert i agrivoltaiske anlegg og i noen år har jeg vært med i RISE-prosjektet Eko-sol, som ble gjennomført i samarbeid med Ecogain. Det har blant annet resultert i en håndbok om økovoltaiske og agrivoltaiske systemer med fokus på å fremme biologisk mangfold og økosystemtjenester. sier Tora.

Under webinaret vil Tora presentere noen konkrete muligheter og utfordringer med å dyrke mat mellom og under panelene i solcelleparker.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?