Agrivoltaics – ett webbinarie om hur solparker kan samexistera med jordbruk

Solenergi, som är det energislag som är både snabbats och billigast att bygga, har en enorm potential att bidra till en stabilare elmarknad med pressade elpriser. För att detta ska kunna ske i snabb takt behövs dock större solparker på mark byggas, något som skapat en debatt om hur mark i Sverige ska användas och vad som är högst prioriterat – jordbruk eller solbruk?

Generellt används inte högproduktiv mark för att etablera solparker, men skulle en park etableras på en mark som lämpar sig för jordbruk behöver det innebära ett val mellan olika användningsområden.

Genom Eco- och Agrivoltaics låter man solbruk och jordbruk samspela. Det kan vara genom att odla på marken, ha djur betandes i solparken, eller jobba med att stärka den biologiska mångfalden.

För att fler ska få möjligheten att upptäcka möjligheterna med detta anordnar vi den 9 december ett webbinarie där vi bjudit in branschkollegor från både elbolag och forskarvärlden för att tillsammans ge en bild av hur det ser ut idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Lina Cole, som arbetar som projektledare för samråd och tillstånd på EnergiEngagemang, kommer bland annat att tala om begreppen Agrivoltaics och Ekovoltaics. Reda ut skillnaderna samt titta lite på vad man ska tänka på och vilka svårigheter och möjligheter som finns i de båda alternativen.

Under webbinariet kommer ni också att få möjlighet att lyssna på Tora Råberg, utbildad hortonom, som också disputerat inom agronomi. Hon är anställd som forskare på RISE – Research Institutes of Sweden, där hon bland annat jobbar med att hitta lösningar för en hållbara livsmedelsproduktion.

– Jag har länge varit intresserad av odling i agroforestry- och permakultursystem för att bland annat producera livsmedel. En viktig del med dessa tekniker handlar om att skapa livsmedelsproduktion som fungerar i skugga, halvskugga och långa perioder av fullt solljus. Det har gjort att jag intresserat mig för agrivoltaiska system och jag har under några år varit del av RISEprojektet Eko-sol som utförts i samarbete med Ecogain. Det har bland annat mynnat ut i en handbok om ekovoltaiska och agrivoltaiska system med fokus på att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Säger Tora.

Tora kommer under webbinariet att presentera några konkreta möjligheter och utmaningar med att odla livsmedel mellan och under panelerna i solcellsparker.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?