Långväga besök i solparken

I början av mars hade vi ett, för oss, ovanligt besök i HSB Solpark i Strängnäs. En delegation av 15 representanter från Zimbabwes regering var nämligen på plats för att lära sig mer om solparker och hur byggnation av dessa går till. 

Vi började besöket på Arsenalen som ligger beläget i anslutning till solparken där Jonas Weissglas, marknadschef på EnergiEngagemang, höll en presentation om solenergins potential. Frågorna var många och vi pratade bland annat om varför priserna på solpaneler just nu är historiskt låga, vad som händer när solpanelerna uppnått sin tekniska livslängd och varför tillståndsprocesserna är så långa i Sverige.  

Zimbabwe har mycket goda förutsättningar för solenergi med hög solinstrålning och många soltimmar. Elbehovet ser dessutom annorlunda ut. Inte bara saknar fortfarande många hushåll el, elförbrukningen är dessutom mycket lägre. En solpark av samma storlek som HSB Solpark i Strängnäs (som här producerar el motsvarande 7500 lägenheters årsbehov), skulle i Zimbabwe kunna producera el motsvarande ca 70 000 hushålls årliga elbehov. 

Efter givande diskussioner och lite kaffe avslutades besöket med ett stopp i solparken. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?