Fältbesök

I mitten av mars besökte några av våra medarbetare platsen där Äleby solpark planeras anläggas. Att vara fysiskt på plats skapar inte bara bättre förståelse för projektet i fråga, det ger också nya insikter och skapar förutsättning för kunskapsutbyte kollegor emellan. En kall men givande dag helt enkelt.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?