EnergiEngagemang vinner upphandling – tar över service för Vasakronans solcellsanläggningar 

EnergiEngagemang vinner upphandling med Vasakronan för service och tillsyn av bolagets alla solcellsanläggningar som inte längre omfattas av garanti, i dagsläget 57 anläggningar. 

Vi är mycket stolta över att Vasakronan valt oss som partner för service och underhåll. Det är ett kvitto på att vi har en välfungerande organisation och kunskap som sträcker sig över en bred palett av anläggningstyper och fabrikat, säger Tobias Grundberg på EnergiEngagemang. 

Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö och har som ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag där god förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet bidrar till att skapa hållbara värden i verksamheten. Ett av de långsiktiga målen är att vara självförsörjande på el, vilket inneburit att man under snart 20 år jobbat med att förse sina fastigheter med solcellsanläggningar. Nu tecknar man avtal med EnergiEngagemang för översyn och service av dessa. 

Samlar alla anläggningar under ett paraply 

Det är första gången Vasakronan samlar översyn och service av sina solcellsanläggningar under ett paraply. Daniel Holm, projektledare teknikutveckling på Vasakronan utvecklar: 

Vi har noterat ett ökat behov av underhåll och service av våra solcellsanläggningar då flera av våra dessa börjar bli till åren. För att säkerställa att vi fortsatt uppfyller säkerhets- och produktionskrav har vi valt att teckna ett serviceavtal med Energiengagemang. Valet att teckna avtal med Energiengagemang baseras på deras kompetens, geografiska täckning i de orter vi är verksamma i samt deras konkurrenskraftiga prissättning. 

Avtalet innebär att EnergiEngagemang tar ett samlat grepp om Vasakronans alla solcellsanläggningar som ej omfattas av garanti längre. I dagsläget handlar det om totalt 57 stycken anläggningar utspridda över landet som nu kommer övervakas och få fysisk tillsyn av EnergiEngagemang årligen. Den äldsta anläggningen som omfattas av serviceavtalet är från 2007. 

Vi har alltid varit leverantörsoberoende och anpassar alltid varje anläggning utifrån kundens behov och förutsättningar. Det innebär att vi hunnit med att arbeta med ett stort antal leverantörer vilket gett oss unik kunskap om hur olika fabrikat kan skilja sig åt, vilket är av stor vikt i detta fall där anläggningarna inte bara är byggda under olika tidpunkter, utan också av olika leverantörer, säger Tobias Grundberg. 

Komplett serviceerbjudande  

Även om solcellsbranschen är relativt ny i den bemärkelse att utbyggnadstakten kommit igång ordentligt de senaste åren, ser EnergiEngagemang en stor efterfrågan på serviceavtal från företag som antingen har större anläggningar som varit i drift ett antal år eller som har komplexa eller geografiskt utspridda anläggningar och därför önskar en partner som kan ta ett samlat grepp om dessa. 

Det är en trygghet för kunden att ha någon som ser över ens anläggning. Även om solcellsanläggningar i regel inte kräver mycket, är det av största vikt att de fungerar som de ska. Här kan vi hjälpa till och stötta företagen genom att se till att de aldrig behöver tänka på detta, avslutar Grundberg. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?