EnergiEngagemang går in på den norska marknaden 

EnergiEngagemang har över 10 års erfarenhet av den svenska solcellsmarknaden och är en av de största på marknaden inom B2B. Bolaget har haft en snabb tillväxt på den svenska marknaden och växlar nu upp ytterligare genom att etablera sig i Norge. Målet är att sömlöst bredda den befintliga organisationen för att på så sätt snabbt kunna erbjuda den norska marknaden samma höga nivå när det kommer till solel- och energilagerlösningar. 

I Norge sker, precis som i Sverige, en elektrifiering där både industri, transport och samhället i stort ska ställa om vilket skapar hög efterfrågan på ny förnybar energi. Genom att utnyttja all den kunskap vi byggt upp under de senaste 10 åren i Sverige kommer vi att kunna erbjuda våra kunder kvalitet och leveranssäkerhet från första stund. Det är vår viktigaste konkurrensfördel. Säger Nikolai Iversen, VD EnergiEngasjement. 

Potentialen för solenergi i Norge är enorm. Med tidigare mycket låga elpriser till följd av stora mängder vatten- och vindkraft har marknaden för utbyggnad av solenergi tidigare gått sakta. Men genom nya spelregler, med en snabb elektrifiering i kombination med utbyggda exportkablar och ökad efterfrågan på el från Europa har en ny marknad för solenergi öppnat sig.  

Trots att EnergiEngagemang precis satt upp en organisation i Norge har man redan nu ett flertal kunder. Inom fem år räknar man med att vara en central aktör inom solkraft kända för att alltid leverera projekt av högsta kvalitet. 

Satsningen kommer att ledas av Nikolai Iversen som har en lång erfarenhet från energisektorn där han bland annat arbetat med handel med förnybar el i Norden och Europa.  

För varje förnybar kWh som produceras minskar behovet av el producerad av kol, olja och gas. Att öka mängden förnybar energi är en förutsättning för att lösa de klimatutmaningar vi står inför idag och det är ett nöje, såväl som en nödvändighet, att varje dag arbeta för ett koldioxidfritt samhälle. När jag kom i kontakt med EnergiEngagemang kände jag därför direkt att det var en “perfect match”. Säger Nikolai om vad det var som gjorde att han valde att ta sig an etableringen.  

Till sin hjälp kommer Nicolai att ha EnergiEngagemangs grundare Johan Skördare. Johan lämnade nyligen VD-posten i det svenska bolaget för att jobba mer strategiskt och kommer i Norge att bidra med viktig kompetens när det kommer till såväl uppbyggnad av företaget som specialistkunskap inom solenergi. 

Det är alltid roligt att vara med tidigt i en marknad och vi ser att det finns stor potential att växa i Norge. Marknaden liknar på många sätt Sverige, men ligger några år efter när det kommer till solenergi. Jag ser mycket fram emot att få följa resan i att få fler att upptäcka glädjen i att producera sin egen solel. Säger Johan Skördare. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?