EnergiEngagemang går inn på det norske markedet

EnergiEngagemang har over 10 års erfaring i det svenske solcellemarkedet og er en av de største på markedet innen B2B. Selskapet har opplevd rask vekst i det svenske markedet og girer seg nå ytterligere opp ved å etablere seg i Norge. Målet er å sømløst utvide den eksisterende organisasjonen for raskt å kunne tilby det norske markedet samme høye nivå når det gjelder sol- og energilagringsløsninger.

I Norge, akkurat som i Sverige, foregår elektrifisering der både industri, transport og samfunnet for øvrig må endres, noe som skaper høy etterspørsel etter ny fornybar energi. Ved å utnytte all kunnskapen vi har bygget opp de siste 10 årene i Sverige, vil vi kunne tilby våre kunder kvalitet og leveringssikkerhet helt fra starten. Det er vårt viktigste konkurransefortrinn. Sier Nikolai Iversen, administrerende direktør i Energy Engagement.

Potensialet for solenergi i Norge er enormt. Med tidligere svært lave strømpriser som følge av store mengder vann- og vindkraft har markedet for utbygging av solenergi tidligere vært tregt. Men gjennom nye spilleregler, med rask elektrifisering i kombinasjon med utvidede eksportkabler og økt etterspørsel etter strøm fra Europa, har det åpnet seg et nytt marked for solenergi.

Selv om EnergiEngagemang nettopp har opprettet en organisasjon i Norge, har den allerede flere kunder. Innen fem år forventer de å være en sentral aktør innen solkraft, kjent for alltid å levere prosjekter av høyeste kvalitet.

Satsingen skal ledes av Nikolai Iversen, som har lang erfaring fra energisektoren, hvor han blant annet har jobbet med handel med fornybar elektrisitet i Norden og Europa.

For hver fornybar kWh som produseres, synker behovet for elektrisitet produsert av kull, olje og gass. Å øke mengden fornybar energi er en forutsetning for å løse klimautfordringene vi står overfor i dag og det er en glede, så vel som en nødvendighet, å jobbe hver dag for et karbonfritt samfunn. Da jeg kom i kontakt med EnergiEngagemang følte jeg derfor umiddelbart at det var en «perfekt match». Sier Nikolai om hva som gjorde at han valgte å ta på seg etableringen.

Nicolai vil ha EnergiEngagemangs grunnlegger Johan Skördare til å hjelpe seg. Johan forlot nylig stillingen som administrerende direktør i det svenske selskapet for å jobbe mer strategisk og vil bidra med viktig kompetanse i Norge når det gjelder å bygge selskapet samt spesialistkunnskap innen solenergi.

Det er alltid gøy å være tidlig involvert i et marked og vi ser at det er et stort potensial for å vokse i Norge. Markedet ligner på mange måter Sverige, men ligger noen år bak når det gjelder solenergi. Jeg gleder meg veldig til å følge reisen for å få flere til å oppdage gleden ved å produsere sin egen solenergi. Sier Johan Skördare.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?