Besök i HSB Solpark

Förra veckan hade vi besök från STUNS energi, Arenor och fastighet i Uppsala, studenter från Uppsala Universitet samt lantbrukare i HSB Solpark i Strängnäs. Syftet var att öka kunskapen inom solparker i stort, hur processer kring projektering, tillstånd och byggnation ser ut och hur vi upplever dessa idag för att sedan prata vidare om vad som skulle behöva förändras för att förenkla utveckling av storskalig solenergi framöver. Ett mycket givande besök med många bra diskussioner och idéer.

Är du intresserad av att arrendera ut mark till en solpark eller vill du bygga ett solkraftverk på din egen mark? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?