Hur lång är energiåterbetalningstiden för en solpanel?

Det tar ca ett och ett halvt år för en solpanel att producera lika mycket energi som det gick åt för att producera den.