10 år med solceller

På Eneby gård på överselö utanför Strängnäs driver Dan Jonsson ett lantbruk där både spannmål och el produceras. När han för tio år sedan tog beslut om att börja producera solel var det framför allt nyfikenheten att testa nya grejer som var drivande. Det visade sig bli ett lyckokast och nu drygt tio år senare är anläggningen återbetald samtidigt som den fortfarande producerar lika mycket som vid installation. 

När Dan Jonsson tog beslut om att investera i solceller är 2013 gick det snabbt. Solcellsanläggningar var fortfarande relativt ovanliga men intresset för att testa nya saker har alltid funnits och när Johan Skördare, som sedan tidigare är en bekant till Dan, startade EnergiEngagemang var han en av de första att hoppa på. Förhoppningen var visserligen att de skulle betala tillbaka sig och bli en bra investering, men det var framför allt nyfikenheten som var drivande i beslutet. 

Presterar fortfarande som utlovat 
Trots anläggningens ålder har Dan inte märkt av någon skillnad i produktionen. Inga komponenter har heller behövts bytas ut.  

Solcellsanläggningen har producerat som utlovat utan några problem, allt har bara rullat på. Det enda vi behövt göra är att byta några säkringar, vilket vi gjorde redan första året då anläggningen producerade lite bättre än vi räknat med, säger Dan.  

Att anläggningen producerar som den ska och ”bara funkar” är det Dan är mest nöjd med. Han erkänner att han inte slaviskt följer anläggningens produktion eller intjäning, men säger att anläggningen i alla fall betalat tillbaka sig och att han ser fram emot många år av gratis el. Dessutom tycker han att det känns bra att bidra till samhället genom att producera egen solel.  

Då Dan driver ett lantbruk fanns flera ekonomibyggnader och man valde det tak som passade bäst för ändamålet. I detta fall ett tak i sydvästlig riktning som nu pryds av 110 stycken solpaneler om 245 watt vardera. När anläggningen installerades fanns det en önskan om att bli självförsörjande på el. Ett mål de tyvärr inte riktigt uppnått ännu. 

Jag hade inte gjort någonting annorlunda om jag hade byggt en anläggning idag men däremot skulle jag vilja hitta en bra lösning för lagring för att kunna använda en större del av den producerade elen själv, säger Dan. 

Att hitta sätt att bli självförsörjande på el är någonting som Dan fortfarande inte gett upp hoppet om, och han har, efter att den första solcellsanläggningen installerats, även satt upp ett antal solföljare. Dessutom är han väldigt drivande i att hitta alternativa lagringslösningar för att kunna spara den el han inte själv gör av med när den produceras.

  


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?