skip to Main Content

Vi fortsätter att synas i media runt omkring Mälardalen. Här kan du läsa senaste artikeln i Mariefreds Tidning:

Text från artikeln:
Explosionsartat intresse för sol-el
För ett år sedan startade Stallarholmsbon Anna Skördare, tillsammans med sin man Johan, solpanelsföretaget EnergiEngagemang. – Johan har arbetat med energifrågor i många år och haft den här idén länge. Planen var att starta när det blev ekonomiskt gångbart med sol-el.

Enligt nya regler som trädde i kraft för något år sedan får solelsproducenter sälja sitt energiöverskott till elnätet, vilket har gjort en solpanelslösning mycket mer ekonomiskt motiverad.
– Solel lockar i dag inte vara de som vill vara miljövänliga, säger Anna, utan även de som tänker på ekonomin. Det finns ett jättestort intresse för detta i dag och det är jätteroligt. På ett år har kännedomen om solel exploderat och vårt förtag expanderar så det knakar.

Verksamheten riktar sig i första hand till privata hushåll.
– Tanken är att anlägga paneler så att hushållet producerar strax under den mängd el man förbrukar, säger Anna- Producerar man mycket mer än man gör av med räknas man som elproducent i stället för självförsörjande hushåll och då är det andra regler som gäller. Vi är också intresserade av att göra uppdrag åt lantbrukare. De har ofta stora tak på gårdsbyggnaderna och de förbrukar mycket el. Dessutom har de flesta ofta ett miljöintresse också.

Peter Hansson i Stallarholmen har precis monterat solpaneler på sitt garage.
– Jag tänkte på vattenburen värme först när jag byggde huset, men den lösningen tog för mycket utrymme. När jag insåg att det blivit ekonomiskt gångbart med solpaneler kändes det som en bra lösning. Garagetaket används ju inte direkt till något annat ändå. Men jag har alltid haft ett miljötänk i det jag gör och det var kanske den första anledningen till att välja den här lösningen. Att jag dessutom går plus är egentligen bara en välkommen bonus.

Att installera solpaneler är ett stort projekt som kostar mycket pengar. Det är en verksamhet som riktar sig till de som bor i eget hus och antingen planerar att bo kvar länge eller vill höja värdet på sin fastighet.
– Det tar mellan åtta och tolv år för panelerna att betala av sig själva, säger Anna. Men när vi installerar dem gör vi beräkningar på allt från ekonomi till geografiskt läge och ser till att det håller i minst 25-30 år.

Explosionsartat intresse för sol-el
Explosionsartat intresse för sol-el
Back To Top