fbpx skip to Main Content

Värmebölja i Europa tryckte upp elpriset i Sverige

Ett varmare klimat ger ett högre elpris. Det är slutsatsen man kan dra efter att ha sett hur elpriset skjutit i höjden för andra sommaren i rad när värmebölja drabbar Europa.

Effekterna av de varma temperaturerna är att klimatanläggningar och kylmaskiner går på högvarv varpå efterfrågan på el ökar. En annan effekt av det varma vädret är att flera av kontinentens kärnkraftverk tvingades stoppa produktionen på grund av att kylvattnet blev för varmt.

En ökad efterfrågan på el från miljontals klimatanläggningar i kombination med lägre elproduktion från kärnkraft, resulterar i ett högre elpris. Det i sin tur ger en ökad export av el från Norden till kontinenten och leder direkt till ökade elpriser i Norden. Tyvärr leder behovet av ökad produktion till att mer el görs med kol och gas, vilket även ökar koldioxidutsläppen.

Det varma vädret gör också att vattenkraften går på sparlåga. Det är torrt i markerna och nivåerna i vattenmagasinen är låga, och producenterna av vattenkraften sparar hellre på vattnet så länge det är möjligt, för att producera elen i höst och vinter i stället.

Spotpriset 30% högre än normalt
I grafen nedan kan man se att snittpriset under juli månad 2018 låg på 54 öre/kWh och 37 öre/kWh för 2019 i Mellansverige. Samma utveckling hade prisområde Södra Sverige med 55 öre/kWh 2018 och 39,4 öre/kWh 2019.

Elpriset för juli 2019 ligger ca 30% över vad vi idag kallar ett normalår. Vanligtvis säger man att elpriset går ner under sommaren, något vi kanske måste revidera framöver?

 

 

 

 

Solenergi en del av lösningen
Ett bra steg på vägen, både ur ett ekonomiskt och framförallt miljömässigt perspektiv, är att investera i solenergi. Om vi i Sverige producerar mycket solel på sommaren bidrar det också till förnybar elproduktion på kontinenten. Om kärnkraftsproduktion försvinner i Europa och/eller i Sverige på grund av nedläggning eller överhettning kan en stor solelproduktion under sommaren komma väl till användning, både här hemma och också som del av elexporten till Europa. Med en större volym solel i systemet kan mer vattenkraft sparas till vintermånaderna.

 

 

 

 

 

Back To Top