fbpx skip to Main Content

Större chans att få solcellsbidrag

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller som innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från den 31 december 2016 till den 31 december 2019.

För dig som planerar att installera solceller innebär det här flera nyheter:

Du får längre tid på dig att slutföra installationen
Nyligen meddelade Länsstyrelsen att nya pengar skulle betalas ut, dock under förutsättning att anläggningen var slutmonterad innan 31 december i år. Det har lett till att både företag och privatpersoner tvingats backa från investeringen då förutsättningarna för att få ett formellt färdigställande av anläggningen i god tid innan dead-line inte funnits. Men nu är förutsättningarna bättre: På en direkt fråga från oss till Länstyrelsen i Södermanland svarar Monica Bergqvist som jobbar med byggstöd:

Om man begär omprövning av färdigställandetiden så kommer jag att förlänga tiden till 6 månader från det första beslutet. Vill man ha ytterligare förlängning så får man ansöka på nytt när denna tidsperiod har gått ut. Omprövningsbeslut kommer inte att ske innan förordningsändringen träder i kraft den 13 oktober 2016. 
Vill du ha en förlängning är vårt råd är att kontakta Länsstyrelsen efter den 13 oktober. Vill du ha hjälp är det bara att kontakta oss.

Större chans att få stödet
Förlängningen av tiden innebär också att de som idag står i kö får en betydligt större chans att få bidraget. Hittills är det många som väntat med installationen tills de har fått ett beslut från Länsstyrelsen, men med gårdagens beslut att förlänga tiden fram till 31 december 2019 bör de som står i kö ha möjlighet att få del av solcellsstödet om man vill få upp sin anläggning redan till våren.

Back To Top