skip to Main Content

Sven Bodestedt tillhör de projektutvecklare som varit med under stor del av svensk solenergis utveckling. Han lyfter gärna fram teknikens alla fördelar, framförallt de ekonomiska.
– Jag vill öka folks medvetande om att det är lönsamt att investera i solenergi. Det är viktigt att konkretisera hur det blir för vederbörande.

Sven är en äkta skånepåg, född och bosatt i Kävlinge, och viss lokalpatriotism kan man ana när han pratar om potentialen för solenergi:
– Om man tittar på solinstrålning så har ju Skåne mycket kust och nere på näset så har vi nog bäst förutsättningar i hela Sverige.

Mobil: 070-603 17 00
E-post: sven.bodestedt(a)energiengagemang.se

Back To Top