skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Oskar är Stallarholmsbo men uppväxt på västkusten. På EnergiEngagemang jobbar han som projektledare som han utbildade sig till i Uppsala. Han har tidigare bland annat jobbat på arkitektbyrån Tengbom där han hade hand om större offentliga projekt som flerfamiljshus, skolor och sjukhus. Han kommer närmast från en position som leveransansvarig av nyckelfärdiga modulhus men nu är det nyckelfärdiga solcellsanläggningar som gäller. Och han vet nyckeln till ett lyckat projekt:

– Kommunikation – det är viktigt att få samtliga intressenter involverade, ha en gemensam målbild och löpande stämma av förväntan.

Mobil: 073-330 30 98
E-post

Back To Top