skip to Main Content

Med en magisterexamen i ekonomi från Luleå Tekniska Universitet som grund, jobbade Jonas som energimäklare på 90-talet när den svenska elmarknaden avreglerades. Jonas har sedan under många år varit verksam som projektledare på reklam- och webbyråer i Stockholm. På EnergiEngagemang har han hittat den ultimata kombinationen: Energi och Kommunikation.

Back To Top