skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Med en magisterexamen i ekonomi från Luleå Tekniska Universitet som grund, jobbade Jonas som energimäklare på 90-talet när den svenska elmarknaden avreglerades. De senaste 15 åren har han varit verksam som projektledare på reklam- och webbyråer i Stockholm. På EnergiEngagemang har han hittat den ultimata kombinationen: Energi och Kommunikation.

Back To Top