skip to Main Content
Så funkar solceller

Solceller omvandlar solens strålar till solenergi. Och används i första hand direkt i ditt hushåll

Så här fungerar det:

  1. Solens strålar med ett energivärde motsvarande knappt 1.000 kWh/kvm och år.
  2. När strålarna träffar solpanelerna på hustaket omvandlas dessa till elektricitet.
  3. En strömkabel går från panelerna till en växelriktare som omvandlar elen till 230V. Växelriktaren startar och fasar in sig automatiskt på nätet när solen skiner.
  4. Elen leds till husets elcentral och vidare ut i huset.
  5. Elen som du producerar kommer alltid i första hand gå till din egen elkonsumtion.
  6. En elmätare kontrollerar förbrukningsnivån för att kunna sälja eventuell överskottsel.

En solcell på 1W kan producera ungefär 1kWh energi per år i Sverige. De flesta solceller görs av kisel och omvandlar det blå och det gröna solljuset till el. Ungefär hälften av energin från en solcellspanel kommer det diffusa ljuset, som är den del av ljuset som sprids via partiklar i luften.

Back To Top