fbpx skip to Main Content

Solenergi gör nytta – även när mörker och kyla lägger sig över Sverige

Förra veckans kalla väder ledde till effektbrist i det svenska elnätet och spotpriset steg kraftigt. Då är det intressant att se hur en solcellsanläggning hos ett lantbruk ska gå plus/minus noll under ett dygn samtidigt som solelproduktionen bidrar till att minska effekttoppar i det elsystemet.

Slutet av november bjöd både på kallt väder samtidigt som spotpriset under dagtid steg till närmare 1 kr/kWh när förbrukningen var som högst. Grafen nedan är från prisområde SE4 Malmö, tisdagen den 27:e november.

 

Tisdagen den 27:e var en klar dag i södra Sverige. En solcellsanläggning på ett lantbruk strax utanför Lund, kunde visa upp en mycket fin produktionskurva med en total produktion på 548 kWh där 210 kWh gick till egen förbrukning och 338 kWh som såldes ut till elnätet.

Gården har en förbrukning över dygnet på 840 kWh vilket ger en nettoförbrukning på 630 kWh.
Med ett elspotpris på ca. 50 öre under dygnets mörka timmar kostade det 630 kWh x 0,5 kr = 315 kr att köpa in elen. Samtidigt fick man betalt 338 kWh x 1 kr= 338 kr för den elen som såldes ut under dagen. En vinst på dryga 20 kr. Solenergi kan alltså vara lönsamt, även i mörka november.

Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang förklarar:

Att det svenska elsystemet kan få effektbrist under vintertid är inte ovanligt. Effekttopparna kommer oftast dagtid när förbrukningen är som högst, vilket också avspeglar sig i spotpriset som mäts timvis. Köldknäppar brukar oftast sammanfalla med klara dagar, vilket gör att den solenergi som då produceras kan hjälpa till att minska effekttopparna.

För Sveriges solelproducenter är det är goda nyheter. Dels får man som ägare ett stabilare elpris under hela året och dels hjälper solcellsanläggningen till att avlasta det svenska elsystemet.

Back To Top