skip to Main Content

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Vi på EnergiEngagemang har hjälpt ett flertal av våra kunder att fylla i dokumenten korrekt och se till att de skickas in till berörda myndigheter.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem. Stödnivån ändrades den 1 januari 2015 och är maximalt 20 procent av investerings­kostnaden för privatpersoner och 30 % för företag. För privatpersoner som fått sin ansökan registrerad innan den 1 januari 2015 gäller den tidigare nivån, dvs. 35%.

Här kan du ladda ned ansökningsblankett: Blankett för ansökan om solcellsstöd eller söka direkt via Boverkets e-tjänst. Klicka här.

Back To Top