skip to Main Content
2009 infördes ett statligt stöd för installation av solceller. Sedan januari 2021 gäller detta stöd enbart för privatpersoner. Företag, lantbrukare och offentliga organisationer kan inte längre söka något nytt stöd.

 

Det här gäller för dig som företag, lantbrukare och organisation
Under 2021 kommer 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet.  Förordningsändringen medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en stödnivå på 10 % och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 7:e juli 2020 ligger fast.

Det här gäller för dig som privatperson.
Grön teknik – (Sol-rot) – kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget görs idag, vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget går det även att inkludera kostnaden för material.

Skattereduktionen är uppdelad på följande nivåer:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.
Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.
Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten.
Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.
Back To Top