skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Vi på EnergiEngagemang har hjälpt ett flertal av våra kunder att fylla i dokumenten korrekt och se till att de skickas in till berörda myndigheter.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem. Stödnivån ändrades från den 1 januari 2018 och är nu maximalt 30 procent av investerings­kostnaden för både privatpersoner och företag.

Här kan du ladda ned ansökningsblankett: Blankett för ansökan om solcellsstöd eller söka direkt via Boverkets e-tjänst. Klicka här.

Back To Top