fbpx
skip to Main Content

Solenergi är lönsamt, och att investera i en solenergianläggning lönar sig, oavsett hur du räknar. Låt oss berätta hur med hjälp av ett par enkla beräkningar.

Varje enskild fastighet har sina unika förutsättningar beroende på storlek, läge och energiförbrukning.

 

Alternativ 1. Anläggningen avbetald på 10 år.

En solanläggning har en livslängd på minst 30 år. Redan från dag 1 när den är installerad börjar den att tjäna pengar åt dig (grön stapel). Istället för att betala in till elbolaget (röd stapel) betalar du istället av anläggningskostnaden (gul stapel).

Under de första tio åren kommer du att ha en samlad bild över dina energikostnader och vid år 11 är anläggningen avbetald. Och det är då som du börjar tjäna de stora pengarna, eftersom dina energikostnader i praktiken blir lika med noll.

 

Alternativ 2. Produktionskostnad i kr/kWh uträknat på anläggningens hela livslängd.

Att solenergi är lönsam blir ännu tydligare om du istället tar investeringskostnaden dividerat på 30 års elproduktion (förväntad livslängd på solcellsanläggningen). I grova drag landar du då på 45-55 öre/kWh inkl moms. En stor fördel med att producera egen el är att du slipper många extra kostnader:

  • Om du producerar el samtidigt som du konsumerar behöver du varken betala energiskatt (30 öre/kWh + moms) eller nätavgift (20 öre/kWh + moms).
  • Du får betalt 15 öre/kWh + moms för el-certifikat du säljer och 5 öre/kWh+ moms betalt i nätnytta (dvs minskad elnätsförlust).
  • Dessutom får du betalt för den el du inte använder. Normalt betalar elbolag mellan 1,0-1,5 kr/kWh för din producerade el.

Det är svårt att i förväg veta exakt hur mycket varje enskild anläggning kommer att kunna spara på grund av att det är många faktorer som spelar in. Men för att få en bättre överblick av möjligheterna har vi här gjort en simulering utifrån vissa givna parametrar. Läs mer.

 

Back To Top