skip to Main Content

Solenergi är lönsamt, och att investera i en solenergianläggning lönar sig långsiktigt. Varje enskild fastighet har sina unika förutsättningar beroende på storlek, läge och energiförbrukning vilket naturligtvis påverkar återbetalningstiden. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig

 

Framtida elpriser
När man räknar på en långsiktig investering som solel (ekonomisk livslängd 25 år) blir det viktigt att utöver det ekonomiska utgångsläget, även bilda sig en uppfattning om framtidens elpriser. Genom terminpriser från den nordiska elbörsen Nord Pool kan man till viss del göra detta, men elkostnaden består till ca. 70% av annat är råvaran el. Avgifter för elnät och skatter har ökat konstant vilket påverkar kostnaden per kWh över tiden. Enligt statistik från www.nilsholgersson.nu som utförs av Sveriges kommunala bostadsbolag har elkostnaderna ökat med 5% årligen sedan år 2000.

Investeringskalkyl
I våra kalkyler har vi valt att räkna med en årlig elprisökning om 4,5% (3% elpris och 1,5% inflation) de närmsta 10 åren. Utifrån det kan vi alltid ge en potentiell genomsnittsbesparing och på så sätt beräkna återbetalningstiden.

För att redovisa investeringens lönsamhet har använder vi sedan den genomsnittliga besparingen och sträcker ut den över anläggningens ekonomiska livslängd som är på 25 år.

Med en avskrivningstid om 15 år (rak avskrivning) och 100% belåning av köpeskillingen till 4% ränta kan en investering visualiseras så här:

 

Produktionskostnad i kr/kWh uträknat på anläggningens hela livslängd.

Att solenergi är lönsam blir ännu tydligare om du istället tar investeringskostnaden dividerat på 30 års elproduktion (förväntad livslängd på solcellsanläggningen). I grova drag landar du då på 45-55 öre/kWh inkl moms. En stor fördel med att producera egen el är att du slipper många extra kostnader:

  • Om du producerar el samtidigt som du konsumerar behöver du varken betala energiskatt (30 öre/kWh exkl. moms) eller nätavgift (20 öre/kWh exkl. moms).
  • Du får 5 öre/kWh exkl. moms betalt i nätnytta för minskad elnätsförlust).
  • Dessutom får du betalt för den el du säljer ut på nätet.

 

 

Back To Top