fbpx
skip to Main Content

Batteri + sol = sant

Utvecklingen på fordonssidan driver fram bättre och bättre prestanda och ekonomi för lagring av energi i batterier.

Batterierna hjälper till att optimera fastighetselen

Att kombinera batterier med solproduktion ger flera fördelar. Batterierna kan fördela om energin över hela dygnet, vilket leder till överskottet från solproduktionen under dagen kan utnyttjas när solen gått ner. På så sätt kan man i större utsträckning byggoptimera en solcellsanläggning och ta del av täckningsbidraget från el-, skatt- och nätkostnader.

Effektreserv och eventuellt lägre nätavgifter

Batterierna bidrar också till att skapa en effektreserv. Den kan användas för att jämna ut effektuttaget från elnätet över dygnet. Det här kan i många fall ge en reduktion av den fasta nätkostnaden för abonnerad effekt.

Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera taket, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.


Johan Skördare
0152-301 00
Skicka e-post

Back To Top