skip to Main Content

Energilagring – en lönsam lösning som stärker upp det svenska elnätet

Den svenska och europeiska elsystemet håller på att göras om rejält. Det har öppnat upp en marknad för energilagring på ett sätt som tidigare inte varit aktuellt. Genom åren har vi på EnergiEngagemang installerat flera olika energilagringslösningar. I dagsläget kan man enkelt säga att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att skaffa energilager.

Frekvensstyrning

För att kunna säkerställa leveranssäkerheten vid övergången till förnybar energi, nya förbrukningsmönster och ett ökat antal förbindelser mellan länder och elsystem, har det utvecklats en ny balansmodell i det gemensamma nordiska samarbetsprojektet Nordic Balancing Model (NBM). Som ägare av ett batteri kan balansering som både möjliggör energiomställningen och samtidigt är anpassad till Europas gemensamma lagstiftning och inre marknad för el.

Här finns en stor möjlighet för de som vill investera i lagringslösningar och låta de vara med i den nya gemensamma frekvensmarknaden kallad mFRR. Som deltagare får man betalt för hur stor kapacitet man kan tillföra. Du får med andra ord betalt varje timme per år för att vara standby och möjliggöra för Svenska kraftnät att antingen ta ut eller tillföra energi till ditt energilager för att jämna ut frekvensen.

Elarbitrage

Elmarknaden präglas av höga prisskillnader mellan de olika timmarna. Skillnaden mellan låglast och höglast kan vara mer än tio gånger så mycket och enskilda timmar ännu mer. Med ett aktivt batteri går det att köpa energi under dygnets billigaste timmar för att sedan kunna använda elen under de timmar då priset är som högst. Eller till och med sälja ut överskottet och på så sätt låta batteriet hela tiden jobba för att maximera lönsamheten.

Reservkraft

För de verksamheter där driften är viktig kan ett batteri gå in och försörja verksamheten med el i händelse av att strömmen skulle gå ner. En extra fördel är också att solcellsanläggningen kan fortsätta att fungera om man har anmält anläggning som ö-drift. Beroende på elförbrukning och storlek på solcellsanläggningen kan man med batteri klara sig under de vanligaste elbortfallen.

Kapa effekttoppar

I takt med att elnätsföretagen har ut högre avgifter beroende på vilken effekt man utnyttjar kan ett batteri även hjälpa till att sänka elnätskostnaderna. Genom att gå in och kapa effekttopparna i förbrukningen hålls effekten nere och på så sätt även hålla nere elräkningen. Att hålla nere effekttopparna hjälper även till att skapa ett stabilare elnät.

Oavsett vilket behov du har, har vi en lösning, vi erbjuder energilager från världsledande leverantörer i alla storlekar, från 10 kW upp till 10 MW.

Jag kan verkligen rekommendera EnergiEngagemang. Bra projektering, professionellt genomförd installation och anläggningen producerar något som mer än prognos när jag stämmer av första årets produktion.

Hej!
Vi pratar gärna solenergi med dig,


Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera taket, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.

Jonas Helander
070-330 29 26

Skicka e-post

✍️ Eller fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig
Loggor2021
Back To Top