fbpx skip to Main Content

Skattesänkning öppnar upp för fler arbetstillfällen inom solenergi

Veckans besked om skattesänkning på solenergi får branschen att se ljust på framtiden. Förslaget kommer att öka antalet installationer av solcellsanläggningar hos framför allt företag och kommuner med stora tak. Den nya efterfrågan kommer skapa fler jobb. Solenergiföretaget EnergiEngagemang ser redan att de behöver anställa ytterligare fem – sex personer det närmaste halvåret.

Skattesänkningen kommer framförallt att gynna företag och organisationer som idag har en stor elförbrukning och samtidigt möjlighet att göra stora installationer. De har tidigare varit avvaktande då de riskerat att komma över en total installerad effekt på 255kW. Exempel på sådana är fastighetsbolag, kommuner, affärskedjor och företag med många lokala kontor.

Jonas Helander, projektutvecklingschef på EnergiEngagmemang:

– Nu blir även de riktigt stora solcellsanläggningarna lönsamma. När skattegränsen är borta tror jag att fler företag verkligen kan se möjligheterna med solenergi. Intresset har ökat enormt de senaste åren och med det här förslaget kommer vi att se fler som går från ord till handling. Samtidigt blir det en utmaning för oss i branschen att möta upp den nya efterfrågan. Att hitta rätt personal framöver kommer vara av högsta prioritet. Vi söker redan idag efter fler medarbetare, både i Skåne och Mälardalen och fler arbetstillfällen kommer det att bli.

Back To Top