fbpx skip to Main Content

Sänkt energiskatt för den som producerar egen förnybar el

Den 17:e maj sa Riksdagen ja till regeringens förslag om sänkt energiskatt för solenergi, ett förslag som vi tidigare skrivit om i vårt nyhetsbrev.

Underlättar framförallt för företag och organisationer som har flera solcellsanläggningar.
Energiskatten ska sänkas för producenter som tillverkar solel lokalt och i liten skala. Sedan tidigare gäller skattefrihet för den som producerar upp till 255 kW förnybar el. Förändringarna innebär att producenter som har flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt.

Energiskatten sänks från 29,5 till 0,5 öre per kWh.
Det här är ett första steg för att på sikt helt avskaffa energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas, skriver riksdagen i ett betänkande. Lagändringarna ska börja gälla stegvis, den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018.

Back To Top