Karlbergs Kursgård

I Roslagen, omkring sex kilometer söder om Björkö-Arholma kyrka ligger församlingsgården Karlberg. Den är vackert belägen intill en vik av Björköfjärden. Här har EnergiEngagemang installerat sammanlagt 669 solpaneler på de olika taken. Årsproduktionen beräknas till närmare 170 000 kWh/år.

Ursprungligen var Karlberg ett litet skärgårdshemman där familjen livnärde sig på fiske och ett litet lantbruk. Från början av 50-talet var Karlberg sommarställe.
I slutet av 60-talet utbjöds marken till försäljning och Täby församling köpte den 1968. Syftet var att skapa en plats för läger, kurser och konferenser. Och de första lägren kunde hållas 1973.

I dag är Karlberg en modern anläggning med församlingsbyggnader, samlingslokaler, matsal m.m. Det finns planer för idrott och lek samt en badvik med kanoter och segelbåtar.