Herresta säteri

Säteriet från 1700-talet framtidssäkrar verksamheten

Om målet är att lämna över en livskraftig gård till nästa generation måste man göra vad man kan för att det ska finnas kvar en livskraftig planet, konstaterar Fredric Paus. Som ägare till Herresta säteri skaffade han sina första solceller för att kunna se sina barn i ögonen. Idag överstiger produktionen från gårdens anläggningar den totala konsumtionen.

Herresta i Sörmland är en gård med långa anor. Huvudbyggnaden uppfördes redan 1718. Men idag är Herresta Godsförvaltning ett modernt företag med verksamhet inom bland annat jordbruk, skogsbruk, och hyresfastigheter.

Jag ser det som att vi förvaltar fastigheter till nästa generation, säger Fredric Paus vars släkt har ägt gården sedan 1920-talet.

Under hans ledning har företaget vuxit. Dels genom köp av kringliggande gårdar och dels genom att verksamheten har utökats till att omfatta även solelsproduktion. Den första anläggningen byggdes 2015 på ett tak till en gammal panncentral som gjorts om till gårdskontor.

Det var flera anledningar till att jag valde att satsa på solceller. Dels tycker jag att det är intressant med ny teknik och dels ville jag bli mindre beroende av energi utifrån. Men framförallt var det klimatutvecklingen, säger han.

I flera år hade nämligen Fredric Paus sett effekterna av det varmare klimatet: större tillväxt i skogen, längre växtsäsong, kortare och kortare issäsong på vintern.

Jag såg att det inte stod rätt till och jag tänkte att om barnen när de blir vuxna frågar mig vad jag gjorde när det fortfarande fanns tid kvar så vill jag kunna se dem i ögonen. Därför ville jag sätta upp solceller.

Eftersom den gamla panncentralen hade tak i söderläge passade det väldigt väl som läge. Tillsammans med leverantören EnergiEngagemang byggde Fredric Paus en taklösning av solceller och plåt.

Jag fick uppfinna hjulet lite själv för att få det som jag ville ha det, och jag fick god hjälp av EnergiEngagemang som hittade en bra lösning åt mig.

Och installationen gav Fredric Paus blodad tand. Redan 2017 byggdes nästa solcellsanläggning på en av utgårdarna där det tre år tidigare hade byggts en panncentral med ett eget fjärrvärmesystem för de elva hyresgästerna. Tanken med den nya solcellsanläggningen var att låta hyresgästerna köpa egenproducerad el.

Dessutom kunde vi leda in överskottet i en acktank och värma upp deras varmvatten för att på så vis minska flisanvädningen.

Herresta säteri producerar ca 600 000 kWh solel per år

På EnergiEngagemang ser man att fler och fler verksamheter väljer att framtidssäkra sin verksamhet genom att investera i solceller och även energilager. I likhet med Fredric Paus ser många fastighetsägare fördelar i att skapa fler intäktsben och samtidigt öka sin attraktivitet som hyresvärd genom att kunna erbjuda grön och fossilfri el.

Idag har Herresta godsförvaltning sex solcellsanläggningar på olika tak på gården. Tillsammans producerar de cirka 600 000 kWh per år. Det är mer än gårdens totala konsumtion om 500 000 kWh per år.

Den stora fördelen är att vi producerar ström som vi kan använda själva. Vi har jättebra hyresgäster och på det här sättet får både vi och dem bra el till bra pris, säger Fredric Paus.

Men solcellerna ger också riskspridning och bidrar till kassaflödet. Tanken nu är att investera ytterligare i sol, och att komplettera det med ett energilager för att på så sätt kunna ta steget in på Svenska kraftnäts frekvensmarknad.

Det bästa sättet att lära sig en ny marknad är att testa.