skip to Main Content

Bakgrund
Wij Säteri ligger i Håbo kommun utanför Stockholm med anor från 1000-talet. Här drivs ett aktivt lantbruk och bland mycket annat en av Sveriges äldsta fasanuppfödning.

Lösning
Solcellerna är monterade på två tak som är riktade mot sydöst respektive sydväst. På taket mot sydost sitter 99 st solpaneler monterade och på det andra lite högre taket mot sydväst är det 144 solpaneler som  är monterade.

Resultat
Fördelen med att dela upp anläggningen i två olika riktningar blir att gården får en jämnare produktionsprofil då den ena delen av solcellsanläggningen fångar upp solen tidigare på dagen och den andra delen fångar upp eftermiddagssolen effektivare.

  • Storlek: 413 kvm
  • Installerad effekt: 69 kW
  • Årlig produktion: 60 000 kWh
  • Årlig förbrukning: 150 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 40%
Back To Top