fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Hans Jältorp har stenkoll på sin energiförbrukning och kan följa sin elförbrukning i både mobil och dator. Som energi- och klimatrådgivare åt bland annat Flens kommun var det en självklarhet att även det egna huset ska ta vara på alla möjligheter som finns att hålla energikostnaderna nere på ett minimum.

Lösning
Sedan tre år tillbaka har huset en ny pelletspanna och samtidigt installerades även solpaneler på taket, som värmer upp varmvattnet från april till september. För att också kunna producera egen el gjorde EnergiEngagemang en analys och tog fram förslag på en solenergianläggning på 20 paneler. Under den tiden använder jag ingen annan värmekälla i huset. För att varmvattnet ska räcka även på natten och extra molniga dagar, behövs en isolerad ackumalatortank, som lagrar det varma vattnet för senare användning. Hans har en 750 liters ackumulatortank. — Jag räknar med att solpanelerna betalar sig själv på sex år, men jag monterade allt själv och fick på det sättet ner kostnaderna. Annars skulle återbetalningstiden varit cirka tio år.

Resultat
En solig dag alstrar anläggningen 4,9 kW elström, vilket är mer än han normalt producerar. Hans räknar att om cirka åtta år har han fått tillbaka sin investering och börjar tjäna pengar på elen. Räknar man dessutom in solstödet från länsstyrelsen blir återbetalningen ännu kortare.

”Mitt val att ta vara på solenergin baserade jag helt och hållet på ekonomiska kalkyler”

Back To Top