fbpx skip to Main Content
Bakgrund
Många bäckar små är ett uttryck som väl passar hur denna anläggning är uppbyggd. Den här lantbruksfastigheten har olika flera olika tak där vi blev kontaktade för att titta på hur det bäst gick att utnyttja ytorna mest effektivt.
Lösning
Fem tak valdes ut och sammanlagt monterades 195 paneler. Det största montaget återfinns på ladugården där taket rymmer 123 + 46 paneler. De minsta montagen med ”bara” sex respektive femton solpaneler sitter på de båda bostadsbyggnaderna.
Resultat
Totalt beräknas anläggningen producera närmare 46 000 kWh/år och med en beräknad livslängd på 30 år innebär det en total produktion på 1,4 GWh.
  • Storlek: 331 kvm
  • Installerad effekt: 48,7 kW
  • Årlig produktion: 46 750 kWh
  • Årlig förbrukning: 60 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 81%
Back To Top