fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Ägaren till Sunnanå Säteri har genom åren arbetat hårt för att utveckla lantbruket. Att välja på solenergi blev ett naturligt steg och ett självklart val för att göra gården självförsörjande och leda den satsning på solceller Uppsala gör.

Lösning
Gården har ett flertal byggnader där det största med läge i sydväst valdes ut som bäst lämpat för solenergi. Totalt monterades 224 stycken solpaneler i tre grupperingar.

Resultat
Idag producerar anläggningen närmare hälften av gårdens totala elbehov. Däremot skulle den ekonomiska kalkylen se bättre ut om det inte vore för att gården har en säkring på över 100A vilket gör att de inte klassificeras som mikroproducent av solenergi. Därmed går de miste om det skatteavdrag som paradoxalt nog införts för att främja att fler ska installera solenergi. Ägaren kan dock konstatera att solel är en klok satsning över tid. ”Kapital som frigörs i verksamheten ska återinvesteras i verksamheten för att ge en långsiktigt god ekonomi samtidigt som vi gör en insats för miljön.”

  • Storlek: 380 kvm
  • Installerad effekt: 56 kW
  • Årlig produktion: 54 000 kWh
  • Årlig förbrukning: 110 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 49%
Back To Top