fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Strömsta Säteri är idag en rationellt driven spannmålsgård med anor från 1300-talet belägen strax utanför Enköping. Den nuvarande herrgården byggdes i slutet av 1700-talet men det är på ekonomibyggnaderna som möjligheten med solenergi tagits till vara.  Ägaren som driver Strömsta Säteri har under de senaste åren följt utvecklingen av solenergi och sett potentialen på de tak som finns på gården. När han kände att investeringskostnaderna på solceller kommit ner till en ekonomiskt försvarlig nivå kontaktade han EnergiEngagemang.

Lösning
Det stora ladugårdstaket ligger idealiskt i sydligt läge, men det finns en skugga från den intilliggande byggnaden som man var tvungen att ta hänsyn till. Det löstes smidigt genom solcellerna helt enkelt flyttade upp en rad där skuggan passerar, vilket gör att produktionsen inte störs.

Estetiken var också en viktigt del i valet av solpaneler. I det här fallet valdes monokristallina solpaneler med en svart ram vilket gör att hela solcellsanläggningen harmoniserar vackert med det svarta taket.

Resultat
Strömsta Säteri har genom århundraden följt jordbrukets utvecklingen och med solcellsanläggningen tar man nu ytterligare ett steg för en hållbar framtid.

  • Storlek: 442 kvm
  • Installerad effekt: 69 kW
  • Årlig produktion: 65 500 kWh
  • Årlig förbrukning: 90 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 73%
Back To Top