fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Att använda grön el är en viktig del av Lantmännens arbete med resurseffektivisering och vid nyetablering eller utbyggnad av befintlig verksamhet är en hållbar energiförsörjning en viktig aspekt.

– Vi lever av jorden och den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för allt vi gör. Och som matproducent har vi både ett ansvar, en skyldighet och en möjlighet att rå om den. I alla led och på alla sätt, från jord till bord, säger Micke Folke, förvaltare på Lantmännen Fastigheter.

Lösning
Lantmännen Fastigheter har installerat det som är en av Uppsalas största solcellsanläggningar. På Lantmännen Maskins tak i Vaksala har det totalt monterats 658 paneler på tre tak. Med en toppeffekt på 164,5 kW ligger panelerna i prydliga rader och kommer att kunna producera 146 500 kWh årligen, vilket motsvarar 30 procent av förbrukningen i fastigheten.
EnergiEngagemang har varit helhetsansvarig för uppdraget. Förutom dimensionering av systemet har de hjälpt till i val av paneler och framförallt bidragit med specialkompetens gällande regler och avtal.

Resultat
Lantmännen kommer nu att se över sitt fastighetsbestånd för att hitta fler tak som kan ge lönsam solenergi. Se filmen här om en av de större anläggningar med solceller Uppsala har:

Solcellsinstallationen på Lantmännen Maskin i Uppsala from EnergiEngagemang on Vimeo.

  • Storlek: 1 120 kvm
  • Installerad effekt: 164,5 kW
  • Årlig produktion: 146 500 kWh
  • Årlig förbrukning: 485 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 30%
Back To Top