skip to Main Content

Bakgrund
På Hjularöd gods drivs en omfattande smågrisproduktion. Tillsammans med skog, växtolding och fastighetsuthyrning ser man nu solenergi som ytterligare en del till att driva gården så miljövänligt som möjligt. Anläggningen en av de större takinstallationer med solceller Skåne har.

Lösning
Anläggningen är dimensionerad utifrån gårdens förutsättningar och solcellspanelerna är fördelade på två stora tak. I och med den höga elkonsumtionen på gården beräknas det mesta av den solenergi som produceras att gå direkt till den egna elförbrukningen, något som Henrik Negendanck som är driftansvarig på Hjularöd tycker är bra.

– Solcellsanläggningen kommer stå för närmare 20% av den totala elförbrukningen på gården. Det är helt otroligt att en död yta som taket kan ge tillbaka så mycket.

Resultat
Efter ett halvårs drift det gjorts en första utvärdering som gav ett mycket positivt resultat. Produktionskurvan följer prognosen och tack vare en god solinstrålning har det producerats klart mer solenergi än beräknat, vilket ger ett extra plus i resultaträkningen.

  • Storlek: 1 145 kvm
  • Installerad effekt: 192 kW
  • Årlig produktion: 170 200 kWh
  • Årlig förbrukning: 1000 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 17%

Artikel om Hjularöds solcellssatsning i tidningen Land, 2 september 2016

Back To Top