fbpx skip to Main Content

Bakgrund
Paret bor i en relativt nybyggd villa med tillhörande garage. Redan vid byggnationen utvärderade ägarna olika alternativ för uppvärmning och elförsörjning och hade en önskan om att deras hus skulle vara både miljövänligt och ekonomiskt. De funderade en del på andra lösningar, men kom fram till att de flesta var för utrymmeskrävande eller underhållskrävande. Genom EnergiEngagemang fick de upp ögonen för solel och valde en solelsinstallation på sitt garagetak.

Lösning
Garagets ena långsida vätter i söder och taket var en helt outnyttjad del av fastigheten. Valet föll på garagetaket då det blev mest kostnadseffektivt; bra storlek, inga takkupor eller skorstenar och lätt att komma åt för montage. EnergiEngagemang fyllde sydsidan med 28 solpaneler. Växelriktaren monterades i garaget, nära anläggningen och lätt att läsa av då man går förbi, enkelt och praktiskt.

Resultat
Paret får nu mer än en tredjedel av sin årsförbrukning från egen solel. Anläggningen kräver inget underhåll och den låter inte, strålar inte, luktar inte och stör inte. Dessutom blir trädgårdslandet rensat oftare! Det låter ju fantastiskt – hur gick det till? Jo, mannen i hushållet har kommit på sig själv att vilja kolla av nya toppnoteringar på sin växelriktare under verkligt soliga sommardagar. Men, man kan ju inte stå bredvid garaget och hänga, så han passar på att rensa lite bland potatisblast och annat. Nytta med nöje – precis som solelsanläggningen!

Back To Top