skip to Main Content

EnergiEngagemang inleder samarbete med Pixii – kommer erbjuda norskt utvecklade batterier med omgående leverans Q1 2023

EnergiEngagemang inleder ett samarbete med norska batteriutvecklaren Pixii och kommer därmed kunna erbjuda våra kunder lagerhållna modulbatterier med omgående leverans under Q1 2023. Batterierna fungerar både som komplement till solcellsanläggningar eller fristående och bidrar med många fördelar för köparen, såväl ekonomiska som elnätsmässiga. Energilagren från Pixii är utvecklade i Norge av ledande ingenjörer och produceras i…

Agrivoltaics – ett webbinarie om hur solparker kan samexistera med jordbruk

Solenergi, som är det energislag som är både snabbats och billigast att bygga, har en enorm potential att bidra till en stabilare elmarknad med pressade elpriser. För att detta ska kunna ske i snabb takt behövs dock större solparker på mark byggas, något som skapat en debatt om hur mark i Sverige ska användas och…

Investera högkostnadsskyddet för el smart – säkra ett stabilt lågt elpris för lång tid framöver

Inom kort kommer regeringens högkostnadsskydd för el att betalas ut till hushåll och företag. Stödet, som betalas ut retroaktivt, ska kompensera för det gångna årets ovanligt höga elpriser. Genom att investera stödet i solceller säkerställer du att stabilt lågt elpris och gör dig oberoende av elmarknadens svängningar. Regeringen meddelade i slutet av oktober att ett…

Med ambition att ligga i framkant

När pandemin slog till i Sverige och världen var det många som tvingades tänka om. En av de näringar som drabbades hårdast var hotell och konferens där distanseringen för många innebar omöjligheter att fortsätta driva verksamheten framåt. Det gäller dock inte alla. För Bommersvik utanför Nykvarn innebar pandemin förändringar, men framförallt nya möjligheter. Bland annat…

Arctic Paper vidgar sina affärsområden och satsar på solkraft – har som mål att producera 40 MW solel årligen

Ett ökat elbehov, högre energipriser och grön omställning har gjort att pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo tagit beslutet att bli egna kraftproducenter. Dels för att täcka sin egen energiförbrukning, dels för att själva kunna erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Genom en ny solcellsanläggning från EnergiEngagemang har de tagit viktiga steg mot sitt mål att år…

Besök i HSB Solpark

Förra veckan hade vi besök från STUNS energi, Arenor och fastighet i Uppsala, studenter från Uppsala Universitet samt lantbrukare i HSB Solpark i Strängnäs. Syftet var att öka kunskapen inom solparker i stort, hur processer kring projektering, tillstånd och byggnation ser ut och hur vi upplever dessa idag för att sedan prata vidare om vad…

Att kombinera solkraft med bete eller jordbruk – agrivoltaics

Det finns många lyckade exempel på hur en solpark kan kombineras med till exempel bete för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av marken. I Uddevalla har Uddevalla energi byggt en solpark på en yta som även fungerar som bete åt en grupp om 20 får.   – Som lokalt energibolag…

Nu är det dags för politikerna att få saker att hända

Det är många som sitter med andan i halsen och väntar på att en ny regering ska komma på plats och att det ska börja hända någonting. För nu när valspurten är över kan vi väl alla enas om att sluta fokusera på vad alla andra gör fel och i stället fokusera på vad vi…

Pålningen påbörjas

I början av maj satte pålningen igång. Efter detta monteras de bord som solpanelerna sedan ska sitta på. Pålmaskinen är högljudd men är aktiv endast under korta stunder.

EU parlamentariker Jytte Guteland på besök i HSB Solpark

Idag hade vi Jytte Guteland, EU parlamentariker och Socialdemokrat, på besök i HSB solpark i Strängnäs. Jytte träffade tillsammans med Magnus Brandel(S) vår VD Johan Skördare som berättade om hur det gick till när parken, som då (och snart igen) var Sveriges största, byggdes. Samtalen handlade också om tillståndsprocesser, hur solparker både kan gynna elsystemet…

Vad händer med elpriset?

Tänk att elpriset skulle bli någonting man pratar om på middagar, utanför affären och vid lämning på förskolan. Att priserna just nu är höga har nog ingen missat, men vad beror det på? Går det att sia någonting om framtiden? Vi har låtit vår VD Johan Skördare svara på några frågor som vi tror att vi…

Hur ställer sig de olika partierna till solenergi?

Vet du redan hur du ska rösta i höstens val? För många kanske det är en självklarhet, för andra inte alls. Vi har tittat lite närmare på hur de olika partierna ställer sig i energifrågan och då specifikt till solenergi och hur deras politik skulle påverka alla solfarmare. Till att börja med har dagens globala…

Nu kan du sälja mer el än du köper utan att behöva betala avgift till nätbolaget

Den 1:a juli i år gjordes flera ändringar i energilagen som ska göra det mer fördelaktigt att producera och sälja solel ut på nätet. Bland annat genom att möjliggöra för elproducenter att sälja mer el än de själv köper utan att behöva betala en avgift till nätföretaget, men också genom att höja momsgränsen från dagens…

Regeringen missar potentialen i storskalig solenergi

Regeringen presenterade den 21 juni 2022 flera initiativ för att lösa den pågående energikrisen, där solenergi spelar en betydande roll i lösningen. Initiativen är till stor del baserade på det förslag EU-kommissionen presenterade i slutet av maj, kallat REPowerEU, vars syfte är fasa ut beroendet av rysk fossil energi och olja och snabbt påskynda omställningen…

Tove och Luis fick jobb redan innan examen

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och Luis beslutade sig för att byta bransch. Valet föll på solenergi och en utbildning till solenergiprojektör. Redan under sin praktik blev de båda erbjudna jobb på EnergiEngagemang. Tove…

Rapport från Intersolar 2022 

Intersolar heter världens största solelmässa som hålls i München varje år. EnergiEngagemang var på plats för att få koll på det senaste inom solcellsvärlden. På grund av pandemin har mässan i München, i likhet med mycket annat varit nedstängd och senaste gången vi var på plats var 2019. Tre år senare var det äntligen dags för att…

Back To Top