Skara pin bytter grus mot sol

Som en del av et ambisiøst bærekraftsprosjekt planlegger Priestlöne-eiendommene i Skara bispedømme å bygge to solcelleparker i Bottnaryd mellom Ulricehamn og Jönköping. De to parkene ligger i et tidligere grustak og kan produsere 17 millioner kWh årlig, noe som betyr cirka 70 % av Skara bispedømmes totale strømforbruk og tilsvarer det årlige forbruket på 1 400 villaer.

Prestelønnsmidlene i Skara bispedømme har en tusenårig historie med å forvalte jord, og ser behovet for å aktivt bidra til nødvendig overgang til mer fornybar elektrisitetsproduksjon. I det strategiske arbeidet, med utgangspunkt i Svenska kyrkans veikart for klima og milepælen for produksjon av fornybar elektrisitet, gjennomføres både små og store prosjekter gjennom tildeling av areal men også investeringer i selveide produksjonsanlegg.

Eiendomssjef i Skara bispedømme, Gert Adolfson, og leder av eiendomsutvalget i Skara bispedømme, Sture Kjell, ser et stort potensial i det videre arbeidet rundt fornybar strømproduksjon.

Svenska kyrkan har som mål å være klimanøytral innen 2030, og produksjon av fornybar elektrisitet er et viktig verktøy for å nå det målet, sier Gert Adolfson.

Muliggjør fremtidig strømforsyning

Tomten det er snakk om for dette prosjektet er en tidligere grusgård utenfor Bottnaryd som venter på annen type bruk fordi det ikke er mulig å dyrke skog på den. Selv om landet er svært uproduktivt, kan det fortsatt tjene et formål og muliggjøre fremtidig strømforsyning. Den geografiske beliggenheten med nærhet til nettforbindelse og få naboer gjør det også til et godt område å bygge på.

Solkraft er ikke nytt for Svenska kyrkan, i mange år har det vært installert solcelleinstallasjoner på både tak og grunn der vilkårene er oppfylt. Bare i Skara bispedømme er det i dag nærmere 30 anlegg i drift og til sammen kan de produsere cirka 900.000 kWh årlig. Målet er å produsere like mye strøm i fremtiden som de rundt 400 eiendommene forbruker, og å bygge to solcelleparker nå er et stort skritt fremover mot dette målet. Maksimal produksjon ved Bottnarydprosjektet er ca 17 millioner kWh årlig, noe som tilsvarer ca 70 % av totalforbruket ved alle bispedømmets eiendommer.

Samarbeid med Energy Engagement

For deres hjelp har Prestelønnsmidlene i Skara bispedømme oppfordret EnergiEngagemang, som har fått i oppdrag å bygge begge parkene.

Det er med stor glede vi tar fatt på dette prosjektet sammen med Prestens Lønnsmidler i Skara bispedømme. Å bygge ut Sveriges strømproduksjon er utrolig viktig, fremfor alt i Sør-Sverige hvor behovet er størst. Ved å gi jord til solkraftproduksjon viser Svenska kyrkan og Prestens lønnsmidler i Skara stift stort engasjement både for egen bærekraftig utvikling og for nærområdet, sier Jonas Helander, administrerende direktør i EnergiEngagemang.

Hampus Carlsson, prosjektleder for tillatelser og høring i EnergiEngagemang, påpeker at området for de planlagte solcelleparkene er optimalt for solproduksjon.

De to solcelleparkene er planlagt på tidligere grusfelt som ikke egner seg for dyrking eller skogproduksjon. Med vår solparkdesign kan vi imidlertid skape en god forutsetning for økt biologisk mangfold. Et grustak er også relativt enkelt å bearbeide, noe som er bra for den totale beregningen. I tillegg er det allerede god nettkapasitet i området.

EnergiEngagemang har gode forhåpninger om en smidig tillatelsesprosess. Målet er at parkene skal være klare til å begynne å levere grønn fossilfri strøm i 2025. Om det skjer avhenger imidlertid av hvor lang tid det tar før myndighetene gir sin godkjenning. Selve byggingen går da veldig raskt, i løpet av få måneder fra første spadetak er tatt kan en solcellepark stå klar til å levere strøm til nettet.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?