Nå vokser solcellene i den svenske skogen: «Gir en helt annen kontantstrøm»

Interessen øker for å bygge solcelleanlegg midt i skogen. En grunn er at det er rikelig med ledig plass. En annen er at grunneierne kan få flere inntektsstrømmer og mulighet for høyere avkastning enn det skogbruket gir.

Mange av solcelleparkene i Sverige er bygget på dyrkbar mark, selv om landtypen utgjør en relativt liten del av landets overflate. Noe det derimot er mye av er skog – og det er et stort potensial, konstaterer Oskar Molin som er prosjektutviklingsleder i EnergiEngasjement.

– Det er riktignok litt mer teknisk utfordrende å pæle i skogsmark enn i åker, men med tanke på hvor stort behov det er for ny og ren energiproduksjon, håper jeg at flere begynner å se potensialet som skogen gir, han sier.

Han trekker fram at det er flere ting som tyder på at skog og solpark er en sterk kombinasjon. Blant annet samsvarer levetiden til solceller godt med skogens lange vekstsykluser. En solenergipark har en økonomisk levetid på minst trettifem år.

– Det langsiktige perspektivet kan være vanskelig å få inn i dyrkbar mark, men passer godt med hvordan skogeierne planlegger driften. Samtidig gir solceller grunneieren en helt annen kontantstrøm enn skogbruket gir, sier han.

Skaper flere inntektsstrømmer

I tillegg gir parkene et økonomisk nyttig supplement til skogeierens øvrige virksomhet, da de ikke krever noen større investering men kan bygges med leieavtale.

– Å leie jorda til solpark gir betydelig høyere avling enn skogen gir. I tillegg vil kontantstrømmen være jevn over året i stedet for et engangsbeløp ved slutten av slaktingen. Du får dermed flere bein å stå på og jevner ut inntekten med årene.

For å finne ut om et skogstykke kan egne seg til formålet, må man se på både beliggenhet, topografi og eventuelle miljø- og kulturverdier.

– Men vi tar oss av alt det. Vi styrer også hele tillatelsesprosessen med myndighetene og kontakten med nettselskapene for å undersøke tilknytningsmulighetene.

Oskar Molin anslår at det i gjennomsnitt tar cirka fem år fra en første samtale med grunneier til prosjekteringen er ferdig og parken kan begynne å bygges.

– Selve konstruksjonen går ganske raskt. Det er tillatelsesprosessen og kontakten med nettselskapene som tar lang tid. Men vi starter aldri noen aksjon på bakken før alt er klart. Grunneieren kan også være trygg på at vi aldri vil be dem om å rydde noe før alle tillatelser er klare.

Riktig kompensasjonsmodell for hvert enkelt tilfelle

Når parken er oppe og går, fortsetter EnergiEngasjement å ta seg av service- og vedlikeholdsavtaler. Hvordan selve erstatningen ser ut varierer fra sak til sak.

– Det er alltid en mulighet for å bli enige om detaljene rundt kompensasjonsnivået. Noen grunneiere ønsker en fast leiekontrakt per hektar og år for å vite sikkert hva inntektene blir, noen ønsker direkte avkastning på parkens inntekter, mens andre ønsker en strømkontrakt. Det viktige er å vite at det finnes flere ulike modeller, og at vi gjerne hjelper til med å finne det som passer best i hvert enkelt tilfelle, sier Oskar Molin.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?