Nå er tiden inne for at politikerne får ting til å skje

Det er mange som sitter med tilbaketrukket pust og venter på at en ny regjering skal komme på plass og at noe skal begynne å skje. For nå som valgspurten er over, kan vi alle bli enige om å slutte å fokusere på det alle andre gjør feil og heller fokusere på det vi selv kan gjøre riktig? For blå blokk har fokuset under valgdebattene vært på atomkraft. Vi ønsker alle former for energi velkommen, men Sverige trenger raskt energi. Inntil den dagen er ny atomkraft på plass (en rimelig gjetning er at det er 10-15 år frem i tid) trengs andre alternativer. Solparker på land kan raskt bygges der strømmangelen er størst og er den krafttypen som både er billigst og har minst innvirkning på både strømnettet og miljøet. Det eneste som trengs er raskere tillatelsesprosesser.

Nå vet vi at svenske strømnett får enorme summer i såkalte flaskehalsavgifter, penger som egentlig burde gå til å bygge ut strømnettet. Bare i år er det ventet et overskudd på 90 milliarder som i stedet kan betales tilbake til husholdninger og bedrifter.

Høy kostnadsbeskyttelse, subsidier eller fradrag. Både husholdninger og næringsliv trenger de beste forutsetningene for å komme gjennom denne strømkrisen, men regjeringens hovedfokus bør selvsagt være å få mer kraftproduksjon inn i SE 3 og SE 4 og bygge ut strømnettet for å fjerne flaskehalser. Solenergi er den typen kraft som er desidert raskest å bygge. Allerede neste år kan nye anlegg være i drift i Sør- og Midt-Sverige. Det vil bidra til å presse strømprisene ned om dagen, når prisene er på sitt høyeste og solcelleparkene produserer på sitt beste.

Hvis regjeringen i stedet ville brukt 90 milliarder på å bygge ut solkraft, kunne vi bygget solcelleparker i SE3 og SE4 med en årlig produksjon på ca 15TWh. Dette tilsvarer ca. 15 % av hva disse områdene forbruker totalt hvert år. Det gir grønn, billig strømproduksjon de neste 35-40 årene og senker strømprisene på lang sikt.

Det grunnleggende problemet er imidlertid ikke at det trengs økonomisk støtte fra staten for at dette skal bli en realitet. I dag er det en rekke private aktører som er innstilt på å investere i solkraft, noe som vil øke mengden solstrøm som produseres betydelig og dermed senke strømprisene uten at staten trenger å bevilge penger i det hele tatt. Problemet er at tillatelsesprosessene er så lange at hvert prosjekt kan ta flere år, og så kanskje ikke blir av i det hele tatt. Tid som ikke finnes hvis vi ønsker et fungerende strømmarked.

Vi som bedrift har i dag ca 600 MW som er prosjektert og avventer tillatelse til byggestart. Politikerne som er opptatt av å gjøre en forskjell raskt bør derfor gjøre sitt ytterste for å få fart på tillatelsesprosessene og dermed muliggjøre en kraftig utvidelse av solparker i Sverige.

Vi er forberedt på å bygge ut strømnettet på en måte som virkelig vil utgjøre en forskjell i lommeboken til husholdninger og bedrifter, med eller uten hjelp fra statskassen. Det eneste vi trenger er fornuftige tillatelsesprosesser der prioritering og tydelige direktiver gir fylkesnemnda mulighet til raskt å behandle solparksakene som i dag står på høykant. For det er mange.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?