HSB solcellepark igjen den største i Sverige

Da HSB Solpark i Strängnäs ble innviet sommeren 2020, var den den desidert største i Sverige. Siden den gang har det skjedd mye i det svenske solcellemarkedet og andre parker har gått forbi dem størrelsesmessig. Nå, etter å ha blitt utvidet i andre etappe, er solcelleparken igjen den største i Sverige med en samlet installert effekt på vel 21 MW, noe som gir en strømproduksjon tilsvarende det årlige behovet til 7.500 leiligheter.

Siden midten av mai kan HSB Solpark i Strängnäs igjen hevde å være Sveriges største solcellepark. Totalt har parken i dag en installert effekt på vel 21 MW, og vil forsyne ca 7.500 leiligheter innenfor HSB med fossilfri strøm. Parken er utvidet og er nå 45 hektar stor.

Solel er fossilfritt og for HSB som samfunnsaktør er dette et bidrag til en bærekraftig fremtid. Det føles fantastisk å se HSB-logoen på en solcellepark, sier Jon Leo Rikhardsson, administrerende direktør i HSB Södermanland.

Gir nytte for klima og bosetting i HSB

Initiativet til solcelleparken kommer fra HSB Södermanland, som ønsket å finne en måte å komme både klimaet og medlemmene til gode. Allerede i 2016 startet arbeidet med å gi egnede tak med solcelleanlegg. For å gjøre et reelt inntrykk så de imidlertid behov for å øke i størrelse, hvorpå initiativet til en bakkebasert solcellepark ble tatt.

Solparken bygges etter samme prinsipper som et borettslag hvor HSB borettslag handler andeler etter eiendommens strømbehov. Borettslagene kjøper dermed strøm til en fast strømpris basert på investeringskostnaden uten noe mellomledd. I utgangspunktet var dette et konsept som ble tilbudt borettslagsforeningene i Södermanland, men etter stor etterspørsel er konseptet nå rullet ut på bred front, noe som gjør at interesserte foreninger over hele landet har mulighet til å kjøpe strøm produsert i solcellepark. Foreløpig har HSB Mölndal, Värmland, Södertörn, Södertälje, Kristinehamn og Gøteborg kjøpt aksjer i solcelleparken.

Den store interessen fra våre medlemmer viser at solenergi er en viktig del av fremtiden og vi er glade for å kunne sette flere i stand til å bruke fossilfri solenergi. Vi føler oss imidlertid ikke klare ennå, men ønsker å bygge flere solcelleparker. Dessverre er det en utfordring å finne egnet land, sier Jon Leo, administrerende direktør i HSB Södermanland.

EnergiEngagemang er et av Sveriges ledende solcelleselskap og de som står bak design og bygging av solcelleparken. Potensialet er ifølge dem svært stort, men det er nødvendig å finne en balanse mellom ulike aktører og interesser som konkurrerer om areal.

Vi er veldig glade for at vi sammen med HSB fikk vist at solenergi er noe å regne med. Det er den eneste krafttypen som raskt kan bygges ut i større skala, noe som først og fremst trengs i Sør-Sverige. Industrien har som mål å installere 30 GW innen 2030, som er 15 ganger så langt installert. Her skal vi være med å lede utviklingen, sier Jonas Helander, administrerende direktør i EnergiEngagemang.

Ansvarlig for å finne tomt til solparker hos EnergiEngagmang er Oskar Molin, prosjektutviklingsleder solparker, som påpeker at det er mange typer tomter som kan være interessante å bygge solparker på:

Gammel dyrkbar mark som ikke lenger kan dyrkes på eller ligger brakk er som regel lettest å bygge på, men vi ser også på skogsmark. Det er riktignok litt mer teknisk utfordrende å pæle i skogsmark enn i åker, men med tanke på hvor stort behov det er for ny og ren energiproduksjon, håper jeg at flere vil begynne å se potensialet som skogen gir, han sier.

Biologisk mangfold viktig

Allerede på et tidlig tidspunkt i planleggingen av parken ble det slått fast at biologisk mangfold og hvordan solparken ville påvirke dette var viktig. På den tiden fantes det ikke tilsvarende storskala solparker i Sverige, og beslutningen ble derfor tatt som pådriver for å undersøke hvordan solparker kan fremme pollinering og biologisk mangfold. En spesifikk frøblanding for formålet ble utviklet og sammen med SLU måles og analyseres nå utviklingen av biologisk mangfold årlig.

I år tas det også et nytt skritt for å bedre forholdene for biologisk mangfold ved å la sauer beite i solcelleparken. I tillegg til å gagne det biologiske mangfoldet, betyr dette at du ikke trenger å klippe gresset manuelt. Det er også en måte å maksimere arealbruken på ved å kombinere landbruk og solcellebruk på samme overflate.

Strøm tilsvarende årsbehovet til 7.500 leiligheter

I trinn to er HSB Solpark utvidet med 13.068 solcellepaneler, hver med en effekt på 540W. Totalt er det lagt til 22 omformere, noe som har gjort det mulig å produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 7500 leiligheter der årlig.


Emma Nygren Tibblin avatar
Vill du dela nyheten med någon?