FuGen og EnergiEngagemang i samarbeid om solparker med en samlet effekt på 500MW

FuGen og EnergiEngagemang har nylig startet et samarbeid med mål om å få fart på utvidelsen av større solcelleparker rundt om i Sverige. Avtalen omfatter etablering av solcelleparker på opptil 500 MW, som har en verdi på nesten 3 milliarder SEK.

Interessen for storskala solenergi i Sverige har økt betydelig. Ettersom prisen på solcellepaneler har falt samtidig som prisen på strøm har steget til nye rekorder, ser mange potensialet i solenergi.

FuGen har lenge hatt øynene åpne for mulighetene som finnes i Sverige for å kunne etablere større solcelleparker. Selskapets grunnleggere Yaron Feingers og Lorenzo Lanteri har lang erfaring i solenergiindustrien fra tidligere å ha bygget opp en portefølje av solcelleinstallasjoner i Italia

«Vi har stor tro på potensialet for solkraft i Sverige, både i forbindelse med vindparker og som egne anlegg, vil det være et viktig supplement til vindkraft i vår portefølje».

FuGen har allerede to vindparker i Sverige som er i drift, Axelsvik 5 MW og Fjällboheden 42 MW, samt en under bygging, Tormoseröd 73 MW og de har som mål å bygge opp en portefølje bestående av anlegg for vind-, sol- og energilagring,

Entreprenør for de kommende solcelleparkene blir EnergiEngagemang, som blant annet har bygget den store solcelleparken på Strängnäs og som har ytterligere tre større solparker planlagt i 2023.

Storskala solenergi vil være en viktig del av det svenske energisystemet fremover. Det svenske energiverket la nylig fram en rapport der solkraft produserte 1,1 TWh i 2021, som tilsvarer en andel av den totale energiproduksjonen på cirka 1 prosent. Et tall som mange tror vil tidobles de neste årene.

«Du trenger bare å se på prosentandelen solenergi resten av Europa har i systemene sine for å forstå at vi snart er der. Solenergi er den eneste krafttypen som kan bygges ut raskt og til en svært attraktiv pris, sier Johan Skördare, administrerende direktør i EnergiEngagemang.

De to selskapene lager nå en liste over kommende solparkprosjekter som de håper å kunne presentere før sommeren.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?