Energiengasjement i dagens industri

Følgende artikkel ble publisert i Dagens Industri 201103:

Ved å investere i en solpark kan bedrifter fremtidssikre sin strømforsyning til stabil pris, bidra til samfunnets energiomstilling og signalisere til kundene at de jobber aktivt for økt bærekraft.

– Bedrifter har lenge vært rause med å sette navn på stadioner og idrettslag. Dette åpner for en ny mulighet for å kunne vise ditt miljøengasjement og bærekraftstenkning. Det har en enorm markedsverdi som kan komme bedriftens virksomhet til gode, sier Jonas Helander, konstituert administrerende direktør i solcelleselskapet EnergiEngagemang.

Utvidelsen av solenergi i Sverige og fremfor alt i verden går raskt. Det betyr at prisene på solceller har falt kraftig samtidig som forskning og utvikling har gitt høyere effekt. IEA, International Energy Agency, utpekte nylig solenergi som den nye kongen av det globale elektrisitetsmarkedet i sin siste rapport, noe som ikke er overraskende ettersom solceller har mange fordeler fremfor andre metoder for å produsere strøm. Den går ikke tom, i motsetning til kull, olje og naturgass. Solel har minimal miljøpåvirkning etter byggefasen, driften er stillegående, panelene er diskrete og et ferdigstilt solcelleanlegg er tilnærmet vedlikeholdsfritt, noe som holder driftskostnadene nede.

Solceller – fremtidens energiløsning

Til nå har diskusjonene om solcellepaneler stort sett handlet om mindre installasjoner som huseiere eller bedrifter monterer på taket. Nå åpner det seg en mulighet for bedrifter til å investere i større solcelleparker på en enklere måte enten i sin helhet eller som deleiere.

– At en bedrift bygger sin egen solcellepark viser at den er en del av noe nytt og tar aktivt del i energiomstillingen. Det er også konkrete fordeler som at solenergi er den raskeste og billigste kraftformen når det gjelder å bygge ny energiproduksjon. Solenergi er et godt supplement til det svenske elsystemet, som i stor grad består av vind, vann og kjernekraft, sier Jonas Helander.

Strømprisen i Sverige kan variere mye og bestemmes av tilbud og etterspørsel i et marked med flere hundre aktører. Denne usikkerhetsfaktoren kan være kostbar for bedrifter. Med egen solcellepark blir prisen betydelig mer stabil.

– Mange er bekymret for at strømprisen går opp og ned. Det er uforutsigbart og det blir vanskelig å planlegge virksomheten. Med egen solgård sikrer du deg dermed en del av forbruket til en langsiktig fast strømpris fordi du vet hva installasjonen vil koste over tid, sier han og fortsetter:

– Gjennom en ordning med en solcellegründer som oss sammen med et strømhandelsselskap kan vi tilby en langsiktig stabil strømpris. Det vil gagne virksomheten til selskapet.

EnergiEngagemang har lang kunnskap og erfaring med å bygge større solcelleparker. Selskapet har blant annet bygget Sveriges største solcellepark langs E20 utenfor Strängnäs. Den består av 41 600 solcellepaneler og leverer strøm til borettslagsforeninger innenfor HSB Södermanland.

– Dette opplegget egner seg spesielt godt for bedrifter med mange mindre filialer eller som har virksomhet der det rett og slett ikke egner seg å bygge solcelleanlegg på eksisterende tak. Det er rikelig med lavproduktiv jordbruksjord som ligger brakk som med fordel kan brukes til å bygge en større solcellepark, sier han.

Stor PR-verdi med en solcellepark

For en bedrift har en solcellepark stor markedsføringsverdi som kan komme næringslivet til gode.

– Bygger man en solcellepark langs en motorvei, skapes et visuelt inntrykk for forbipasserende. Det blir som et stort reklameskilt som viser at selskapet er en del av energiomstillingen til et mer bærekraftig samfunn og at det jobber for fremtiden, sier Jonas Helander.

Selv om et solcelleanlegg krever en høy initial investeringskostnad, forventes det å få igjen kostnaden på vesentlig kortere tid enn levetiden til solcelleparken.

– Tilbakebetalingstiden for en solcellepark er omtrent 10 år, men parken er levedyktig i minst 35 år. Det du bør huske på er at hvis du ikke gjør noe i det hele tatt, vil du fortsatt ha de samme usikre strømkostnadene. Passivitet har også en pris. Et solcelleanlegg kan skape trygghet for en bedrift, avslutter han.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?