skip to Main Content

Projektutveckling och försäljning

Johan Skördare

VD
Mobil: 070-597 46 40
E-post
Läs mer

Jonas Helander

Projektutvecklingschef
Mobil: 070-330 29 26
E-post
Läs mer

Sven Bodestedt

Projektutvecklare
Mobil: 070-603 17 00
E-post
Läs mer

Olle Blandin

Projektutvecklare
Mobil: 076-108 98 88
E-post
Läs mer

Björn Kristersson

Projektutvecklare
Mobil: 070-330 27 25
E-post
Läs mer

Jonas Weissglas

Marknadschef
Mobil: 070 - 660 65 85
E-post
Läs mer

Mathias Johansson

Projektutvecklare
Mobil: 070-330 47 48
E-post
Läs mer

Oskar Molin

Projektutvecklare
Mobil: 073-330 30 98
E-post
Läs mer

Projektledning

Anna Skördare

Projektchef
Mobil: 070 - 546 78 00
E-post
Läs mer

Fredrik Davidsson

Projektledare
Mobil: 070-926 26 24
E-post
Läs mer

Patrik Eriksson

Projektledare
Mobil: 070-334 04 29
E-post
Läs mer

Johanna Maureira

Projektledare
Mobil: 070-336 16 40
E-post
Läs mer

Stefan Tegar

Projektledare
Mobil: 070-330 73 93
E-post
Läs mer

Jörgen Ekblom

Projektledare
Mobil: 070-330 46 16
E-post
Läs mer

Mikael Forslund

Projektledare
Mobil: 070-330 41 49
E-post
Läs mer

Tobias Andersson

Servicetekniker
Mobil: 070-797 53 98
E-post
Läs mer

Emma Bratt

Ekonomiansvarig
Mobil: 073–535 79 40
E-post
Läs mer

Montageteamet

Back To Top