skip to Main Content

Johan Skördare

VD
Mobil: 070-597 46 40 E-post
Läs mer

Jonas Helander

Projektutveckling och försäljning
Mobil: 070-330 29 26 E-post
Läs mer

Sven Bodestedt

Projektutveckling och försäljning
Mobil: 070-603 17 00 E-post
Läs mer

Anna Skördare

Projektledning Mobil: 070 - 546 78 00 E-post
Läs mer

Fredrik Davidsson

Projektledning
Mobil: 070-926 26 24 E-post
Läs mer

Patrik Eriksson

Projektledning
Mobil: 070-334 04 29 E-post
Läs mer

Oskar Molin

Projektledning
Mobil: 073-330 30 98 E-post
Läs mer

Bodhil Berget

Ekonomi
Mobil: 070–631 83 66 E-post
Läs mer

Jonas Weissglas

Marknadsföring
Mobil: 070 - 660 65 85 E-post
Läs mer
Back To Top