skip to Main Content

Ladda bilen med solel

Med solpaneler på taket, känns det extra skönt när man laddar bilen. Och framöver med vehicle-to-grid-teknik, kommer elbilen inte bara vara ett färdmedel utan även fungera som energilager. 

För mer information, kontakta någon av våra projektutvecklare så berättar de mer.

Back To Top