fbpx skip to Main Content

Kontobesked elcertifikat

I månadsskiftet skickade energimyndigheten ut ett kontobesked till alla kontohavare av elcertifikat. Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.

För varje producerad megawattimme (MWh) får du som har en solcellsanläggning ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten går att sälja på en öppen marknad och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Som ägare till en solcellsanläggning får du elcertifikat i 15 år för en ny anläggning, dock som längst till och med 2035.

Back To Top