Investera högkostnadsskyddet för el smart – säkra ett stabilt lågt elpris för lång tid framöver

Inom kort kommer regeringens högkostnadsskydd för el att betalas ut till hushåll och företag. Stödet, som betalas ut retroaktivt, ska kompensera för det gångna årets ovanligt höga elpriser. Genom att investera stödet i solceller säkerställer du att stabilt lågt elpris och gör dig oberoende av elmarknadens svängningar.

Regeringen meddelade i slutet av oktober att ett högkostnadsskydd mot höga elpriser kommer att betalas ut till alla hushåll och företag i SE3 och SE4. Stödet är menat täcka upp retroaktivt för det gångna årets höga elpriser och kommer att kompensera med 50 öre per använd kWh i SE3 och 79 öre per använd kWh i SE4. För ett företag i södra Sverige som förbrukar 400 000 kWh per år innebär det 316 000 sek tillbaka. Målet är att pengarna ska betalas ut i början av 2023.

Många har riktat kritik mot regeringen mot att pengarna inte används för att skapa incitament för minskad elförbrukning eller för att skapa ökad elproduktion som kan bidra till långsiktigt lägre elpriser.
Genom att investera pengarna från högkostnadsskyddet i en solcellsanläggning kan du ta saken i egna händer och säkerställa ett långsiktigt lågt elpris och göra dig oberoende av elmarknadens svängningar.

– Det finns ingen investering som ger dig större och säkrare avkastning än egen solelproduktion. Dessutom ökar den din verksamhets konkurrenskraft samtidigt som den gör gott för både människa och miljö. Säger Jonas Almqvist, chef stora bolag.

Kontakta oss så hjälper vi dig att säkra upp ett stabilt lågt elpris utifrån dina förutsättningar.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?