fbpx skip to Main Content

HSB Norra Stor-Stockholm i samarbete med EnergiEngagemang

EnergiEngagemang har samarbetet med HSB Södermanland sedan 2013 och utökar nu samarbete till att även inkludera HSB Norra Stor-Stockholm. Vi passade på att ställa några frågor till Fredrik Åman som jobbar som Affärsområdeschef Förvaltning Fastighet:

Vad är ert mål med avtalet?

De leverantörer vi har ramavtal med gör vi regelbunden uppföljning på gällande:

 • Angivet pris på varor och tjänster
 • Anbudsgivarens soliditet
 • Lokalisering och organisation
 • Metoder för kvalitetssäkring av uppdraget eller kvalitetspolicy
 • Redovisning av miljöarbete
 • HSBs och kundernas tidigare erfarenheter av anbudsgivaren
 • Övriga referenser

När vi ser att en leverantör uppfyller våra krav sätter vi HSBs kvalitetsstämpel på företaget och det i sin tur resulterar i ett gemensamt samarbete med våra kunder. De gånger vi inte är synliga i processen spelar vi dock en roll som tekniska rådgivare i bakgrunden. Eftersom vi gör uppföljning på våra samerbetspartners kan vi garantera att ovan punkter efterlevs och då minimera riskerna för våra kunder när de investerar i sina fastigheter.

Hur ser intresset ut för solenergi inom HSB?
Det är ett vanligt förekommande samtalsämne bland kunderna. Hela processen från ax till limpa känns övermäktig för våra styrelser i bostadsrättsföreningarna och inte sällan stannar det av innan det ens har börjat. Våra kunder är fastighetsägare på fritiden och har inte tid och ibland inte kunskap om att driva större projekt. Intresset och nyfikenheten för solenergi är stor men familj, fritidsintressen och arbete går först såklart!

Vilka frågor om solenergi är det som kommer upp från medlemmarna?

Det är många, men de vanligaste utan rangordning är:

 • Återbetalningstid?
 • Hur kan vi motivera detta för medlemmarna, vad finns det för argument?
 • Hur söker man samhällssubventioner och vilka finns det?
 • Hur mycket arbete innebär detta för oss i styrelsen?
 • Det finns olika sorters paneler, vilka ska vi välja?
 • Måste man söka bygglov?
 • Hur framtidssäkrad är installationen, kommer lagar och subventioner ändras så att det inte är en bra investering längre?
 • Vilka leverantörer ska vi använda och hur jämför men dem?
Back To Top