fbpx skip to Main Content

Högre skatt ger ökad lönsamhet

Ytterligare en nyhet från regeringen och energiminister Ibrahim Baylan är att elskatten kommer att höjas. Höjningen sker i två steg, först 3,0 öre/kWh den 1 juli 2017 och sedan ytterligare 1,2 öre/kWh den 1 januari 2019. Totalt 4,2 öre/kWh.

Energiminister Ibrahim Baylan Miljödepartementet Statsråd
Energiminister Ibrahim Baylan Miljödepartementet Statsråd

Högre skatt ger ökad lönsamhet
Det kanske inte är den roligaste nyheten att komma med, men för dig som redan har en befintlig anläggning eller planerar att installera så innebär det faktiskt att lönsamheten ökar.

I och med att du slipper en högre elkostnad på din egenproducerade el blir anläggningen blir 4,67 % lönsammare och återbetalningstiden kortas ner med närmare ett halvår.

Själva anledningen till att man höjer energiskatten på elanvändning är att man sänker skatten för produktion av vatten- och kärnkraft. Gissa vem som gynnas av det…

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Back To Top