skip to Main Content

EnergiEngagemang och KTH-studenter i samarbete om ny batterilösning

Effektivare och billigare batterier tillsammans med solenergi ger många spännande möjligheter. I början av året inleddes ett projekt med Stockholms Stad, Stockholmshem och Familjebostäder där vi på EnergiEngagemang har installerat batterilösningar som utvecklats av det svenska företaget Ferroamp.

I likhet med traditionella batterier handlar det om att fördela energin över dygnet, där elöverskottet från solpanelerna på dagen lagras i batterier och sedan kan användas till husets elförbrukning under kvällar och nätter. Men Ferroamps lösning har flera funktioner som bland annat gör det möjligt för batterierna att fungera som effektreserv och användas för att jämna ut effektuttaget över dygnet, vilket förhoppningsvis ger lägre nätkostnader på sikt.

Två KTH-studenter är involverade i projektet och som en del i deras kandidatexamensarbete kommer de att analysera data från anläggningarna och ge förslag på lämpliga åtgärder. Vi har med andra ord god anledning att få berätta mer om det här projektet i kommande inlägg.

Back To Top